Nawet 750 tys. zł na elektryczny samochód ciężarowy od NFOŚiGW

NFOŚiGW przekazał do konsultacji programu priorytetowego „Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3”. Budżet programu może wynieść nawet 1 mld złotych! Według zapowiedzi nabór wniosków ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Komu należy się dofinansowanie? Szczegóły poniżej. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

  • NFOŚiGW pracuje nad programem dofinansowań do zakupu zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych. Będzie można zyskać pieniądze na zakup pojazdów z kategorii N2 i N3.
  • Całkowity budżet programu ma osiągnąć 1 mld złotych, a dofinansowanie dla pojedynczego pojazdu maksymalnie 750 tys. złotych.
  • Podział środków będzie zależny od kategorii pojazdu i wielkości przedsiębiorstwa.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad wprowadzeniem programu dotacji na zakup lub leasing elektrycznych samochodów ciężarowych. Do zakupu zeroemisyjnych pojazdów będzie można dostać nawet 750 tys. złotych. Cały budżet programu miałby wynieść 1 mld złotych. Tym samym byłoby to pierwsze tak wysokie dofinansowanie do zakupu elektryków. Działający już program Mój Elektryk, dofinansowujący zakup pojazdów osobowych i dostawczych w budżecie miał (tylko) 800 mln złotych.

Źródło: PSPA.

Kto i na co może dostać dofinansowanie?

Program będzie skierowany do przedsiębiorców. Dofinansowanie może być udzielone w formie dotacji na zakup lub dotacji do opłaty wstępnej (leasing). subsydia obejmą wyłącznie nowe i zeroemisyjne pojazdy. Tym samym w grę wchodzą pojazdy całkowicie elektryczne lub wodorowe. NFOŚiGW zapowiedział również, że pojazdy muszą być z kategorii N2 (o dopuszczalnej masie całkowitej DMC od 3,5 t do 12 t) oraz N3 (DMC powyżej 12 t). W regulaminie pojawi się jeszcze wymóg odnośnie rocznego przebiegu pojazdu. który ma wynieść co najmniej 50 tys. km.

Wysokość przyznanego dofinansowania będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i kategorii pojazdu. W regulaminie prezentuje się to w następujący sposób: 

  • duże przedsiębiorstwo - do 30 % kosztów kwalifikowanych,
  • średnie przedsiębiorstwo - do 50 % kosztów kwalifikowanych,
  • małe przedsiębiorstwo - do 60 % kosztów kwalifikowanych.

Dla pojazdu kategorii N2 wysokość dotacji nie będzie mogła przekroczyć 400 tys. zł. Co do pojazdu z N3 kwota dochodzi już do 750 tys. złotych. W przypadku leasingu wysokość dotacji nie będzie mogła przewyższać dodatkowo opłaty wstępnej.

Sektor potrzebuje zmian

Subsydia to za mało. Według ekspertów z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) oprócz zachęt do elektryfikacji floty, ważne są również zmiany legislacyjne. Stawka jest wysoka - utrzymanie przez Polskę tytułu lidera europejskiego transportu. Bez wsparcia rynku eHDV zachowanie konkurencyjności polskiej branży drogowego transportu ciężkiego będzie trudne do zrealizowania. 

W czasie kiedy NFOŚiGW przekazuje do konsultacji program dofinansowań, podobne subsydia działają już w 4 z 5 największych rynków transportu ciężkiego w Europie. Mają je w Niemczech, Francji, Hiszpanii i Niderlandach. 

-Jedynym wyjątkiem jest Polska. Dlatego zapowiedziany program to krok w dobrym kierunku. PSPA rozpoczęło już konsultacje tego projektu z czołowymi przedstawicielami branży nowej mobilności. Założenia programu będą również przedmiotem dyskusji na najbliższym posiedzeniu Komitetu PSPA ds. Logistyki i Transportu - powiedział Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

PSPA mówi, że dopłaty do zakupu to zdecydowanie za mało. Elektryfikacja największej w Europie floty ciężarówek “wymaga wprowadzenia innych instrumentów wsparcia”. Branża apeluje również o zmiany legislacyjne obejmują m.in. zniesienie opłat drogowych dla zeroemisyjnych ciężarówek, dopuszczenie wjazdu takich pojazdów do stref ograniczonego ruchu, czy też zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej eHDV. Pomocne ma się również okazać wprowadzenie ulg podatkowych dla podmiotów inwestujących w ekologiczne środki transportu. Dodatkowo dofinansowania są rzecz jasna potrzebne do wsparcia rozwoju infrastruktury ładowania wysokiej mocy. Równolegle konieczna jest nowelizacja prawa prowadząca m.in. do usprawnienia przewlekłego procesu przyłączania ultraszybkich ładowarek do sieci elektroenergetycznej. To szczególnie istotne w kontekście wymogów unijnego rozporządzenia AFIR, które nakłada na każde państwo członkowskie bardzo ambitne cele w zakresie rozbudowy infrastruktury ładowania dla eHDV wzdłuż sieci TEN-T - czytamy w raporcie PSPA. Branża chce zmian i apeluje o pomoc. Jeżeli program dofinansowań od NFOŚiGW wjedzie w życie, będzie to dopiero początek zmian w sektorze. To ważne dla polskiej gospodarki, gdyż sektor TSL odpowiada za generowanie 6 % PKB. Zrzesza 125 tys. firm, zatrudniających około 750 tys. osób.

Źródła: PAP, PSPA.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia