NCBR ogłosiło przedsięwzięcie “Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”, w ramach którego chce wesprzeć dekarbonizację systemów ciepłowniczych w Polsce opartych o paliwa kopalne. Celem jest rozwój efektywnych pod względem energetycznym i kosztowym systemów, które będą bazować w 80-90 procentach na energii pochodzącej z OZE. Budżet przedsięwzięcia wyznaczono na 39 mln zł, a środki będą pochodzić z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, podkreślił, że modernizacja systemów ciepłowniczych przy wykorzystaniu OZE to poważne wyzwanie. Aby zainteresować rynek taką zmianą, Polska musi być przygotowana technologicznie i procesowo. NCBR chce pokazać, że możliwe jest przekształcenie tradycyjnych systemów w systemy ciepłownicze bazujące na OZE przy zapewnieniu akceptowalnej ceny ciepła dla odbiorcy. NCBR zakłada, że konwencjonalne ciepłownie zostaną zastąpione przez instalacje złożone z kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, farm wiatrowych, biogazowni korzystających z odpadów rolniczych oraz magazynów ciepła.

NCBR wybierze najlepszy polski sposób na ciepło z OZE

Dziesięć firm wybranych do pierwszej fazy przedsięwzięcia będzie miało za zadanie przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe. Projekty muszą potwierdzić, że można opracować system ciepłowniczy, który dostarczać będzie odbiorcom ciepło pozyskane w OZE przy udziale co najmniej 80 proc. Na początku uczestnicy zaprojektują cyfrowe modele demonstratorów. Na wykonanie tych prac przewidziano w sumie 5 mln zł.

W drugiej fazie NCBR zakwalifikuje jednego wykonawcę, który przeniesie wyniki swoich dotychczasowych badań do postaci demonstratora i uruchomi go na terenie Polski. Na ten etap NCBR przeznaczy 33 mln zł. Centrum zaznacza jednak, że jeśli zaistnieje taka potrzeba, to sfinansuje więcej demonstratorów technologii niż tylko jeden.

Trzecia faza projektu zostanie przeznaczona na eksploatację, obserwację i optymalizację projektów. Wybrany projekt ma być wzorem dla całego rynku ciepłownictwa w Polsce. Innowacyjna technologia ma funkcjonować z wykorzystaniem lokalnych źródeł OZE oraz magazynów ciepła.

Postępowanie ogłoszone na potrzeby tego przedsięwzięcia odbywa się w trybie zamówień przedkomercyjnych (PCP). Formuła ta, polegająca na zamawianiu prac badawczo-rozwojowych, została dostosowana do zamawiania rozwiązań niedostępnych na rynku.

Potrzebne zmiany w ciepłownictwie

W Polsce ciepłownictwo systemowe obejmuje 42 proc. gospodarstw domowych i jest jednym z największych w Europie. Obecnie około 83 proc. koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych nie spełnia kryterium przedsiębiorstwa efektywnego energetycznie. Spada ich rentowność, co wynika m.in. ze stale rosnących cen emisji CO2. Tylko znikoma ilość przedsiębiorstw ciepłowniczych korzysta z energii pozyskiwanej z OZE.

Źródło: NCBR

 

Redakcja GLOBEnergia