Przedstawiciele NCBR podkreślają, że chcą dać impuls do zmiany reguł gry w polskiej gospodarce. Projekty takie jak Wielkie Wyzwanie: Energia oraz osiem przedsięwzięć jak Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo, Innowacyjna biogazownia, Oczyszczalnia przyszłości, Technologia domowej retencji, Elektrociepłownia przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE, Wentylacja dla szkół i domów, Magazynowanie energii (ciepło i chłód) oraz Magazynowanie energii elektrycznej. Przedsięwzięcia dotyczące budownictwa, biogazowni i oczyszczani przyszłości zostały już uruchomione. Ostatnie pięć z nich zostanie rozpoczętych w pierwszym półroczu 2021 r.

Przedsięwzięcia mają na celu wyłonienie najlepszych technologii zgodnych z przedstawionymi wymaganiami oraz wdrożenie ich w życie.

– Projektując nowe przedsięwzięcia nakreśliliśmy czym ma być finalny produkt. Sposób dojścia do tego celu pozostawiamy wykonawcom – to oni zaproponują, jak ten efekt osiągnąć – tłumaczy Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

NCBR wskazuje, że inicjatywy zakończą się powstaniem prototypów nowych technologii. Zostaną przedstawione polskie sposoby na zbudowane modułowo w kilka miesięcy budynki, które będą produkowały więcej energii niż potrzebują, oczyszczalnie produkujące nawozy rolnicze i czystą wodę, biogazownię wytwarzającą metan czy elektrociepłownię dla około 2000 mieszkańców opartą w 80 proc. na OZE. Efektem końcowym przedsięwzięć będą też oparte o polskie surowce magazyny energii elektrycznej dla domu, systemy retencji dla gospodarstw domowych, odzyskujące nawet do 80 proc. wody z deszczu czy systemy rekuperacji i wentylacji do zastosowania w starym budownictwie lub szkołach, dające czyste powietrze bez utraty energii.

Powstanie polska mikroinstalacja wiatrowa

W przypadku inicjatywy Wielkie Wyzwanie: Energia, powstanie prototyp polskiej mikroinstalacji wiatrowej. Pomysłodawca zwycięskiego projektu otrzyma 1 mln zł nagrody. NCBR postawiło wyzwanie całej Polsce, oczekując absolutnego minimum formalności. Obecnie NCBR jest po pierwszej weryfikacji postępu prac na podstawie nadesłanych przez uczestników filmów. Do dalszego etapu Wyzwania przeszły 84 ekipy z ponad 180 zgłoszonych. Każdy prototyp przydomowej elektrowni wiatrowej podłączony zostanie do aparatury pomiarowej dostarczonej uczestnikom przez organizatora. „Wielkie Wyzwanie: Energia” rozstrzygnie się 14 sierpnia 2021 r. na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

Polskie rozwiązania pomogą w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu

Każde z ośmiu nowych przedsięwzięć zabezpiecza także podstawowe potrzeby społeczeństwa z obszarów takich jak m.in. mieszkalnictwo, ciepło, zapewnienie żywności, czyste powietrze i woda w nowy sposób – zgodnie z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego, czyli bez korzystania z zasobów kopalnych surowców i paliw. NCBR podkreśla, że działania te wpisują w założenia strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Wskazują także na potencjał komercjalizacji oraz rozwoju konkretnych branż polskiego przemysłu.

NCBR w realizacji wyzwań technologicznych wykorzystuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dzięki którym wprowadza rozwiązania mające przybliżyć Polskę do neutralności klimatycznej w 2050 r.

Źródło: NCBR 

Redakcja GLOBEnergia