Net – billing – jak to działa? O net-billingu w prostych słowach

Mimo że system rozliczania energii z fotowotaiki - net-billing - funkcjonuje już od lipca 2022 r. wciąż wiele osób ma wątpliwości jak on działa i jak tak naprawdę rozliczana jest energia, która trafia z instalacji do sieci. A gdyby tak przedstawić to w jaki najprostszych słowach?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Aktualnie obowiązujący system rozliczania produkowanej i oddawanej do sieci energii w formie nadwyżek nazywany jest net-billingiem. Zanim wyjaśnimy, na czym on polega, musisz wiedzieć dwie rzeczy o Twoim rachunku za prąd.

Rachunek za prąd

Rachunek za energię elektryczną pobraną z sieci zawiera w sobie kilka opłat. Najważniejsze są jednak jego dwa główne elementy, tj. koszt obrotu oraz koszt dystrybucji. Koszt obrotu to wartość faktycznie zużytej energii elektrycznej. Koszt dystrybucji to wartość dostarczenia energii do odbiorcy. Obie te części mają ważny podział: części stałe - związane z wybranym okresem rozliczeń, abonamentem, etc oraz zmienne - zależne od zużycia energii. Inwestując w instalację fotowoltaiczną można zaoszczędzić na tej części rachunku, która dotyczy pobranej energii elektrycznej, zarówno w części stałej jak i zmiennej. Za dystrybucję energii i wszystkie opłaty z nią związane - stałe i zmienne prosument musi pokryć w całości. Wyjątkiem jest oczywiście energia zużyta na bieżąco, za którą prosument nie ponosi żadnych opłat.

Net-billing - jak działa?

W net-billingu energia wprowadzona do sieci przeliczana jest na wartość pieniężną w złotówkach. Wartość ta trafia na wirtualne konto prosumenta, które prowadzi sprzedawca energii. Z tego konta prosument płaci za energię elektryczną pobraną z sieci. Jest to tak zwany depozyt prosumencki. Jego wartość może być wykorzystywana przez kolejne 12 miesięcy od wprowadzenia na konto. W międzyczasie są wprowadzane kolejne środki za energię wyprodukowaną w kolejnych miesiącach, ale w pierwszej kolejności z depozytu pobierane są środki z najstarszą datą. Jeśli po roku okaże się, że nie udało się wykorzystać w całości zgromadzonych środków, prosument otrzyma 20% ich wartości. Jest to pewien sposób ochrony przed przewymiarowaniem instalacji.

Wiemy, że wprowadzona do sieci energia przeliczana jest na wartość pieniężną. Warto wiedzieć, po jakiej cenie. Od 30 czerwca 2022 roku cena energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci będzie wyznaczana w oparciu o cenę rynkową miesięczną. Taką cenę, co miesiąc, aż do 1 lipca 2024 roku będą publikowały przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. 

Rynkowa miesięczna cena energii, źródło:PSE

W jaki sposób opublikowane przez PSE ceny przekładają się na rachunki prosumenta? Przykładowo, cena za czerwiec 2022 roku wynosi 659,29 zł/MWh. To oznacza, że za każde 1000 kWh oddane do sieci w czerwcu 2022 roku, konto prosumenta zostało zasilone kwotą 659,29 zł. Z kolei za każde 1000 kWh oddane do sieci w lipcu, konto prosumenta zostało zasilone kwotą 799,79 zł. Co jakiś czas Polskie Sieci Elektroenergetyczne w niewielkim stopniu korygują publikowane ceny. Takie korekty wynikają z poprawy danych przekazywanych do PSE przez Operatorów. Analogicznie, w kolejnych miesiącach, po opublikowaniu RCEm przez PSE, energia oddana przez prosumenta do sieci będzie przeliczana z uwzględnieniem tych skorygowanych cen. Warto podkreślić, że RCEm dotyczy sprzedaży energii. Cena, za którą prosument kupi energię zależy już od jego stawek taryfowych, które są ustalane na każdy rok przez Urząd Regulacji Energetyki. Przypomnijmy, że cena energii w przyszłym roku zostanie zamrożona.

Od 1 lipca 2024 roku cena energii wprowadzanej przez prosumentów do sieci ma być wyznaczana dla godzinowych okresów rozliczeniowych.

Co ważne – w obu przypadkach w podanej cenie nie został uwzględniony koszt dystrybucji – a więc dostarczenia do domu czy firmy zakupionej energii. Będzie to dodatkowym kosztem dla prosumenta.

Przykład

A jak to wygląda na realnym przykładzie? Sprawdź jak może wyglądać rozliczanie energii z instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW, na kwotach i wartościach energii! Pobierz BEZPŁATNY poradnik Instalacja fotowoltaiczna w Twoim domu i firmie i SPRAWDŹ jak to wygląda na liczbach!

Ponadto w poradniku znajdziesz:

 • Kto może zostać prosumentem?
 • Co to jest instalacja fotowoltaiczna?
 • Co zyskujesz inwestując w instalację fotowoltaiczną?
 • Instalacja fotowoltaiczna to dopiero pierwszy krok - jak odpowiednio zaplanować inwestycję?
 • Własna elektrownia fotowoltaiczna - krok po kroku
 • Net - billing, czyli jestem świadomym producentem i konsumentem energii
 • Czy to się opłaca?
 • Wsparcie finansowe - dotacje, kredyty, leasingi
 • Podstawy efektywnej eksploatacji systemów zarządzania energią w budynku energooszczędnym
 • Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych
 • Check-lista inwestora - co powinien wiedzieć każdy właściciel instalacji PV?

Pobierz poradnik i ciesz się darmową wiedzą, którą powinien pozyskać każdy inwestor przed inwestycją w fotowoltaikę!

Poradnik Instalacja fotowoltaiczna w Twoim domu i firmie powstał we współpracy z firmą SolarEdge.

Zobacz również