Opomiarowanie netto / rozliczenie netto / net metering – rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci, w danym półroczu, między wytwórcą energii elektrycznej a sprzedawcą zobowiązanym, odbywa się na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy – Prawo energetyczne.

 
Rozliczenia tego dokonuje się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych.  Należy zaznaczyć, że przeciętne gospodarstwo domowe zużywa 3 000–4 000 kWh rocznie, a koszty i oszczędności zależą od wielkości instalacji OZE. Przeanalizujmy skalę oszczędności wynikających z tytułu możliwości rozliczeń netto, jakie będzie czerpał inwestor zużywający 3 000 kWh, a produkujący z instalacji OZE 3 600 kWh. 
 
Rozliczenie następuje w okresach półrocznych. Na koszty zakupu energii składają się koszty energii (0,3 zł/ kWh netto, czyli 0,37 zł brutto) oraz koszty przesyłu (0,2 zł/kWh netto, czyli 0,24 zł brutto). 
Przeanalizowaliśmy model gospodarstwa domowego, które zużywa 3 000 kWh rocznie, a produkuje w instalacji OZE 3 600 kWh.  Rozliczenie odbywa się w cyklach półrocznych, dlatego rozdzielono profile zużycia i produkcji energii na dwa okresy: półrocze I i półrocze II. Zużycie energii w czasie rzeczywistym zależy od wielu czynników, między innymi od wielkości instalacji i od indywidualnych preferencji użytkowników budynku.
 


Produkcja – 3 600 kWh/rok 
Zużycie – 3 000 kWh/rok 
Opłaty – 456 zł netto + opłaty stałe/rok 
Skala oszczędności – 1 152zł netto 

Rachunki za energię elektryczną w systemie rozliczeń netto zawierają jedynie opłatę za przesył i wynoszą 456 zł netto + opłaty stałe. Na rachunku koszty za energię elektryczną pobraną z sieci będą oznaczane jako koszt kilowatogodziny pomnożony przez zerowe zużycie. Wynika to z faktu, że energia, którą pobieramy została przez nas wcześniej wygenerowana do sieci. Oszczędności wynikają zarówno z możliwości poboru z sieci energii, jaka została wyprodukowana, a nie zużyta w czasie rzeczywistym, jak i z możliwości konsumowania na bieżąco produkowanej przez instalację energii. Nadwyżki energii odprowadzone do sieci, czyli ta część produkcji, która nie została przez użytkowników wykorzystana, zostaje zbilansowana i wyceniona. Jest to kolejna forma zysków z instalacji OZE. 
 
Anna Będkowska,
Bogdan Szymański
GLOBEnergia
 

Szczegółowe wyliczenia z podziałem na półrocza w GLOBEnergia2/2015
Źródło: GLOBEnergia 2/2015