Jakie dokumenty są zobowiązani dostarczyć właściciele mikroinstalacji  chcący korzystać z rozliczeń netto? Jakie rachunki powinny im przychodzić?

 
O wyjaśnienie poprosiliśmy Panią Beatę Ostrowską, rzecznika prasowego Grupy Energa. Zapytana o doświadczenie w tym temacie Pani Beata zapewniła, że Grupa Energa ma już setki takich klientów. 
 
„Warunkiem niezbędnym rozpoczęcia saldowania energii pobranej i oddanej do sieci przez klienta jest podpisanie dodatkowej umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
 
Dane klientów, którzy zawarli już przedmiotowe umowy są na bieżąco wprowadzane do systemów billingowych, tak aby możliwe było rozliczenie salda za odpowiedni okres rozliczeniowy.
Należy zaznaczyć, że pierwsze rozliczenie uwzględniające saldowanie energii czynnej będzie miało miejsce dopiero po zakończeniu pierwszego półrocza 2016 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.” 
 
Co jeżeli ktoś produkuje już energię i oddaje ją do sieci? Na dzień dzisiejszy płaci on normalnie rachunki a pierwszy bilans będzie miał miejsce w połowie 2016 roku ? 
 
„Co do zasady klient, który już podpisał umowę płaci jedynie za część dystrybucyjną faktury i takie dane powinny się znaleźć na rachunku. Jeśli klient otrzymał fakturę z wykazaną energią czynną powinien ją zareklamować w billingu, gdyż ta cześć dokumentu powinna zostać wykazana zbiorczo w ramach półrocza.
 
Co do rozliczenia w okresie półrocznym – mamy w zasadzie 3 kategorie klientów:
1. Klient produkował energię przed 1 stycznia 2016 r.  – rozliczenie samej produkcji energii musi nastąpić do końca 2015, kolejne rozliczenie ujmujące saldowanie przypada na okres 1.01-30.06.2016 r.
2. Klient uruchomił mikroinstalację 1 stycznia 2016 r. – rozliczenie z ujęciem salda nastąpi za całe pierwsze półrocze 2016 r.
3. Klient uruchomił instalację w trakcie pierwszego półrocza – rozliczenie z ujęciem salda nastąpi od daty pierwszego wytworzenia energii do końca pierwszego półrocza. 
 
Natomiast samo podpisanie umowy jest warunkiem niezbędnym do wprowadzenia klienta w systemie spółki jako prosumenta. Jeśli klient nie zgłosi się do nas w celu podpisania umowy, rozliczenie energii wytworzonej w mikroinstalacji nie będzie możliwe.” – wyjaśnia Pani Beata.
 

Źródło: GLOBEnergia Plus 5/2016

Cały artykuł w GLOBEnergia Plus 5/2016


POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus i czytaj cały artykuł już dziś!

appstore        google play