Net metering problematyczny w przypadku dwóch taryf.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

fotowoltaika net metering

Wejście w życie net meteringu zbliża się z każdym miesiącem, jednak ciągle niedoczekaliśmy się przepisów wykonawczych określających szczegóły funkcjonowania nowego systemu.

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV w wysłanym niedawno piśmie do Departamentu Energii Odnawialnej  MG zapytało o techniczne rozliczenie bilansów półrocznych w przypadku korzystania przez klienta z taryfy dwustrefowej tzw. dziennej i nocnej.

W uzyskanej informacji Ministerstwo Gospodarki sugeruje w takim przypadku przejście na taryfę jednostrefową. Cytat "W opinii Ministerstwa Gospodarki w przypadku taryfy dwustrefowej rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci w danym półroczu między wytwórcą a sprzedawcą zobowiązanym z podziałem na przedziały godzinowe byłoby utrudnione. W związku z powyższym wskazana jest zmiana taryfy na jednostrefową."

Zdaniem Stowarzyszenia SBF Polska PV odpowiedź Ministerstwa Gospodarki wskazuje, że funkcjonowanie net meteringu nie jest przemyślane od strony technicznej, co może oznaczać problemy na początku obowiązywania nowego systemu.

Źródło: Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV