“Nie każda biomasa jest dobrą biomasą” – twierdzi Jennifer Jenkins, dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w Enviva, amerykańskiej firmy, która jest największym na świecie producentem peletów drzewnych. Jakie czynniki definiują więc biomasę przyjazną środowisku?

Niepewny los biomasy

Aby biomasa przynosiła korzyści klimatyczne w przyszłości, musi pochodzić z surowców o niskiej jakości, jako pozostałość z drewna, które można wykorzystać w produktach takich jak meble lub materiały budowlane. Pytanie, przed którym stoją obecnie decydenci w Brukseli brzmi: jak ujednolicić politykę energetyczną UE by sprzyjała rozwojowi właściwej biomasy?

Protest przeciwko biomasie

W zeszłym roku grupa aktywistów klimatycznych złożyła pozew przeciwko Unii Europejskiej w celu zakwestionowania poglądu, że biomasa jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Ich zdaniem emisja CO2 z biomasy jest 1,5 raza większa niż podczas spalania węgla oraz 3 razy większa niż podczas spalania gazu ziemnego. Choć sprawa została oddalona przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, protest aktywistów nie pozostał jednak bez echa. Komisja Europejska uznała, że przepisy dotyczące spalania biomasy należy wzbogacić o nowe “wytyczne operacyjne” dotyczące kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy leśnej.

Biomasa jako ważna składowa europejskiego sektora OZE

Bioenergia jest w zasadzie podstawą polityki energetycznej w Austrii, Danii, Finlandii, Łotwy i Szwecji. Bez biomasy kraje te nie byłyby w stanie spełnić założeń w zakresie OZE na 2020 rok. Przyszłość biomasy w Europie stoi jednak pod znakiem zapytania.

Na początku tego roku Komisja Europejska ogłosiła, że przeprowadzi kompleksową ocenę popytu i podaży na biomasę w celu zapewnienia zrównoważonej charakterystyki polityki UE w zakresie bioenergii. Plan ten ma nosić nazwę biodywersyfikacji i ma na celu między innymi ochronę lasów pierwotnych, które jak czytamy w dokumencie UE, “usuwają dwutlenek węgla z atmosfery jednocześnie magazynując znaczne pokłady węgla”.

Jak uczynić biomasę bardziej ekologiczną?

Jak więc odróżnić “dobrą” biomasę od “złej”? Według niektórych ekspertów jednym ze sposobów mogłoby być porównanie wpływu biomasy na globalne zasoby węgla w perspektywie krótko- i długoterminowej. Spalając biomasę nie unikniemy emisji CO2, jednak zarządzając zasobami energetycznymi lasów w sposób zrównoważony możemy doprowadzić do tego, by biomasa “spłacała swój dług węglowy” poprzez absorpcję CO2 przez posadzone nowe drzewa.

Gdzie należy wykorzystywać biomasę w przyszłości?

Biomasę wykorzystuje się głównie na potrzeby ogrzewania niskotemperaturowego. Zdaniem ekspertów nie jest to rozwiązanie optymalne, ponieważ zastosowanie chociażby pomp ciepła jest bardziej wydajne. Sugeruje się, by w przyszłości wykorzystywać biomasę do celów przemysłowych oraz transportu drogowego, żeglugi i lotnictwa, dla których restrykcyjne wprowadzenie całkowitej dekarbonizacji jest bardziej problematyczne. Biomasę również będzie można wykorzystać do zapewnienia obciążenia szczytowego, (a nie tylko podstawowego) przy trudnościach w zapewnieniu odpowiedniej ilości energii przez energetykę słoneczną i wiatrową.

Redakcja GLOBEnergia