Konferencja prasowa odbyła się przy okazji wyjazdu studyjnego dla mediów do Geotermii Podhalańskiej, której Narodowy Fundusz jest głównym akcjonariuszem.

W Zakopanem z przedstawicielami prasy, radia, telewizji i branżowych portali internetowych spotkali się gospodarze wydarzenia: dr Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu NFOŚiGW oraz jego zastępca Artur Michalski i Andrzej Krysiak – ekspert Narodowego Funduszu, a także reprezentanci PEC Geotermia Podhalańska S.A.: Wojciech Ignacok – Prezes i Paweł Kupczak – Wiceprezes.

Dwugodzinna konferencja dotyczyła szeroko pojętej geotermii, którą obecny Zarząd Narodowego Funduszu stawia sobie za jeden z priorytetów, przygotowując i realizując odpowiednie programy. Wcześniej dziennikarze dowiedzieli się od Kazimierza Kujdy – Prezesa NFOŚiGW o działalności Funduszu, który wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przy wsparciu Banku Ochrony Środowiska jest filarem finansowania przedsięwzięć ekologicznych w Polsce.

Skala i efekty działalności NFOŚiGW

– Strategia odpowiedzialnego finansowania ochrony środowiska realizowana przez NFOŚiGW opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej, wypełnianiu zobowiązań zapisanych w Traktacie Akcesyjnym oraz postanowień Konwencji Klimatycznej (a w szczególności Konwencji Paryskiej). Nasze działania determinuje także unijny pakiet klimatyczny 3×20 – podkreślił Prezes NFOŚiGW.

Pokazując skalę działalności Narodowego Funduszu, szef instytucji posłużył się konkretami przywołując liczby podpisanych umów o dofinansowanie, a dotychczas było ich:

  • prawie 28 tys. ze środków własnych (1989-2016, łączna kwota: 45,4 mld zł);
  • 1 142 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (łączna kwota: 15,4 mld zł);
  • 90 w ramach ISPA/Fundusz Spójności 2004-2006 (łączna kwota: 11,2 mld zł);
  • 450 jako pozostałe środki zagraniczne (m.in. EFP PHARE, SIDA, SPO WKP; łączna kwota: 0,5 mld zł);
  • 284 z POIiŚ 2014-2020 (łączna kwota: 4,4 mld zł),
  • 415 to Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i NMF (łączna kwota: 1,1 mld zł).

– W sumie w latach 1989-2016 wypłaciliśmy 68 mld zł dofinansowania, z czego ze środków własnych 41 mld zł , a z zagranicznych 26,9 mld zł – podsumował Prezes Kujda.

Z kolei wśród efektów aktywności Narodowego Funduszu do 2016 r. Kazimierz Kujda wspomniał o 4 056 projektach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, co przełożyło się na budowę lub modernizację ponad 1500 oczyszczalni ścieków i 140 tys. km kanalizacji.

W ramach zagospodarowywania odpadów zrealizowano już 1060 przedsięwzięć, których wymiernymi efektami są: budowa 7 spalarni odpadów o wydajności 1,1 mln ton/rok oraz zwiększenie masy odpadów poddanych odzyskowi (w tym recyklingowi) – 5,2 mln ton/rok.

Natomiast w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, dzięki NFOŚiGW, wykonano 3850 projektów, dzięki czemu np. zmniejszyła się emisja CO2 o 13,9 mln ton/rok.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia