NFOŚiGW będzie miał nowego prezesa 

23 lutego 2022 roku minister klimatu i środowiska Anna Moskwa odwołała prof. Macieja Chorowskiego ze stanowiska prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na razie nie wiadomo, kto będzie następcą prezesa instytucji kluczowej dla transformacji energetycznej w Polsce.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

O odwołaniu poinformował NFOŚiGW w komunikacie z 24 lutego br. Przypomnijmy, że prof. Maciej Chorowski pełnił funkcję prezesa Narodowego Funduszu od 20 sierpnia 2020 roku. Powołał go na te stanowisko były minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka. 

Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Doktoryzował się w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej w roku 1990, habilitował na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym w roku 2000. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w roku 2009. 

W latach 1996-1998 pracował w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, uczestnicząc w projektowaniu systemu kriogenicznego Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC. W okresie 2005-2012 był dziekanem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Był jednym z inicjatorów powstania Wrocławskiego Parku Technologicznego SA, którego był prezesem w latach 2002-2012. W latach 2016-2019 był dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2015-2020 był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. 

Stery przejmuje Paweł Mirowski jako p.o prezesa

Narodowy Fundusz poinformował także, że do momentu wyboru prezesa osobą pełniącą obowiązki prezesa NFOŚiGW będzie Paweł Mirowski - obecny zastępca prezesa.

Warto także dodać, że na stronie BIP NFOŚiGW pojawiło się ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

NFOŚiGW jest kluczowym ogniwem polskiej transformacji

Przypomnijmy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstał w 1989 roku. Od tamtej pory jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Narodowy Fundusz jest ważnym narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce. Służą temu stabilne przychody, doświadczone kadry oraz wypracowane formy współpracy z beneficjentami. Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne a także osoby fizyczne. W sektorze finansów publicznych Narodowy Fundusz jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.

Na temat roli NFOŚiGW w transformacji energetycznej rozmawialiśmy z Prof. Chorowskim. W wywiadzie z grudnia 2020 roku wyjaśnił, że zmiana polityki ze środowiskowej na klimatyczną wprowadza także zmiany w działaniu organizacji jak NFOŚiGW, który w tym momencie staje się już funduszem klimatycznym, chociaż nie zmienił jeszcze nazwy. Fundusz jest często organizacją inicjującą wiele procesów. Zainicjował rozwój energetyki prosumenckiej na dużą skalę oraz retencję wody w programie „Moja Woda”.

- Jest to dla NFOŚiGW bardzo ciekawy okres, w którym włączając się w politykę klimatyczną, staje się też przecierającym szlaki. Jesteśmy często tymi pierwszymi, którzy rozwiązania wdrażają na poziomie pilotażu, następnie zaczynamy ten pilotaż skalować. Stajemy się w pewnych działaniach numerem jeden na skalę europejską. Jesteśmy nieraz bardziej zaawansowani niż ci, którzy byli w pewnym momencie w gorszej sytuacji niż Polacy i nie podjęli działań. My podejmując działania w sytuacji gorszej, szybko przejdziemy do sytuacji lepszej - mówił wówczas Chorowski.

NFOŚiGW jest odpowiedzialny za realizację kluczowym programów wspierających wdrażanie technologii służących ochronie środowiska. Narodowy Fundusz realizuje takie programy jak Czyste Powietrze, Mój Prąd, Moja Woda, Mój Elektryk i inne. W tym roku zostanie uruchomiony program Moje Ciepło oraz Ciepłe Mieszkanie. 

Źródło: NFOŚiGW, własne