Zgodnie z rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jednym z najważniejszych wyzwań, stojących przed Polską, jest rozwój transportu publicznego przy jednoczesnym ograniczaniu jego oddziaływania na środowisko, zwłaszcza szkodliwej emisji.

W 2015 r. w Polsce było prawie 12 000 autobusów służących do obsługi transportu miejskiego, z czego jedynie 419 to były autobusy na alternatywne paliwo (gazowe lub elektryczne). Te proporcje mają być radykalnie zmienione na korzyść pojazdów ekologicznych. Celem wyznaczonym w SOR jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych poprzez wymianę taboru transportu publicznego na niskoemisyjny, a także promowanie niskoemisyjnych samochodów osobowych.

Do sztandarowych projektów państwa w tej mierze należy program „Elektromobilność”, zakładający zdecydowane zwiększenie udziału pojazdów o napędzie elektrycznym, między innymi poprzez realizację projektu E-bus (projektowanie i produkcja polskich pojazdów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będąc głównym źródłem finansowania w Polsce inwestycji proekologicznych, nie pozostaje obojętny wobec tych strategicznych planów państwa. Wyrazem tego jest nasza inicjatywa zorganizowania konferencji pod hasłem: „Wyzwania w transporcie dla ochrony środowiska” – mówi dr Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW.

Początek spotkania 17 lutego 2017 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Warszawa, ul. Konstruktorska 3a) zaplanowano na godz. 9:00. Dyskusję o wyzwaniach w transporcie dla ochrony środowiska otworzą gospodarze – Zarząd Narodowego Funduszu na czele z dr. Kazimierzem Kujdą.

Wydarzenie będzie miało trzynaście różnorodnych bloków tematycznych związanych z elektromobilnością. O transporcie w aspekcie zrównoważonego rozwoju będzie mówił prof. dr hab. Jan SzyszkoMinister Środowiska, a w Plan Rozwoju Elektromobilności uczestników spotkania wprowadzi Krzysztof TchórzewskiMinister Energii.

Drugą część spotkania rozpocznie temat wyzwań dla czystego miejskiego transportu zbiorowego, o czym opowie prof. dr hab. inż. Lidia Żakowska z Politechniki Krakowskiej. Z kolei temat założeń do planowania transportu niskoemisyjnego omówi prof. Krzysztof Biernat z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMOT). Natomiast magazyny energii w pojazdach elektrycznych: baterie, zbiorniki wodoru ogniwa paliwowe, systemy ładowania baterii będą głównymi wątkami wystąpienia prof. Tomasza Popławskiego z Politechniki Częstochowskiej. A o transporcie e-mobility w ochronie środowiska opowie dr hab. inż. Krzysztof Polakowski z Politechniki Warszawskiej. Tę część prelekcji zakończy wystąpienie na temat smogu elektroenergetycznego, o którym referat wygłosi Bogusław Pijanowski – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń w PIMOT.

Ostatnia część branżowej dyskusji skoncentruje się w pierwszej kolejności na sprawie urbanistyki i transportu niskoemisyjnego, o czym będzie mówił prof. Leszek Rafalski z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Dalej na temat wyzwań dla energetyki w kontekście rozwoju transportu zrównoważonego wypowie się Paweł Śliwa, Wiceprezes Zarządu ds. innowacji z PGE S.A. O założeniach do finansowania transportu niskoemisyjnego będzie mówił Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW. W następnej kolejności studium przypadku (doświadczenia i przyszłość) przedstawią: Tomasz Fulara, Prezes Zarządu z MPK Lublin Sp. z o.o. oraz Zbigniew Nosal, Prezes Zarządu PKM Jaworzno Sp. z o.o. Ponadto o nowych wyzwaniach w organizacji transportu będzie mówiła Mariola Czechowska, Prezydent miasta Bełchatów. Na koniec wystąpień przysłuchamy się rozmowie o pojazdach elektrycznych jako transporcie przyszłości. W tej kwestii wypowiedzą się: Karol Zarajczyk, Prezes Zarządu Ursus S.A., Marek Opowicz, Prezes Zarządu Autosan S.A. oraz Rafał Budweil, Prezes Zarządu Triggo S.A.

Inicjatorzy spotkania zaplanowali także ogólną dyskusję wokół wyżej wymienionych tematów. Będzie na nią czas po zakończeniu wszystkich prelekcji, ok. godz. 14:30.

Z dokładnym programem spotkania można zapoznać się tutaj.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej