NFOŚiGW będzie wspierał budowę małych elektrowni jądrowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę o współpracy ze spółką Orlen Synthos Green Energy w zakresie małych reaktorów jądrowych (SMR). Celem jest określenie warunków kooperacji w zakresie budowy technologii jądrowych.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Strony porozumienia chcą wspólnie uzgodnić cele środowiskowe do osiągnięcia, model ekonomiczny projektu i harmonogram jego realizacji, biznesplan oraz postanowienia umowy inwestycyjnej - czytamy w komunikacie. Docelowo w latach 2029-2036 ma powstać w naszym kraju sieć SMR-ów o łącznej mocy około 10 GWe. Każda instalacja będzie składać się z co najmniej jednego bloku energetycznego o mocy elektrycznej 300 MWe i mocy cieplnej 870 MWt. Budowa małych jednostek jądrowych planowana jest w 10 wytypowanych lokalizacjach. Projektowany okres eksploatacji każdego obiektu to 60 lat.

Umowa w ramach inwestycji kapitałowej ma doprowadzić do przygotowania, budowy i komercjalizacji obiektów energetyki jądrowej przy wykorzystaniu reaktorów typu BWRX-300 GE Hitachi.

- Czystą, ekologiczną i perspektywiczną alternatywą dla węgla kamiennego i brunatnego jest właśnie produkcja energii elektrycznej i ciepła przez nowoczesną energetykę nuklearną, przy zastosowaniu małych, modułowych reaktorów jądrowych SMR. W ocenie wielu specjalistów, to obecnie jedno z najbardziej efektywnych, najtańszych, stabilnych i bezpiecznych rozwiązań w dziedzinie zeroemisyjnego wytwarzania energii – wskazuje Narodowy Fundusz.

Elektrownia jądrowa SMR może być zbudowana w ciągu 24-36 miesięcy na terenie stanowiącym zaledwie 10 proc. dużej elektrowni atomowej, przy czym sama tzw. wyspa jądrowa zajmie jedynie powierzchnię boiska piłkarskiego - informuje inwestor. 

Polska przygotowuje się do budowy obiektów jądrowych 

Obecnie podejmowanych jest szereg aktywności związanych z przygotowaniem polskich regulacji i kadr do budowy reaktorów jądrowych małych i dużych. Przypomnijmy, że 17 lutego 2023 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska o powołaniu zespołu do spraw rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Rezultatem prac zespołu będą wypracowywane dla ministra rekomendacje w zakresie legislacyjnych i pozalegislacyjnych rozwiązań usprawniających wdrażanie energetyki jądrowej w Polsce. Rekomendacje te będą uwzględniały potrzeby zarówno inwestycji w wielkoskalowe elektrownie jądrowe, jak i SMR. Sejm 9 marca 2023 r., ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Proces rozwoju projektów może być skrócony o kilkanaście miesięcy. 

Ponadto spółki nawiązują współpracę z uczelniami, w celu wyszkolenia kadr dla energetyki jądrowej. Kształcenie specjalistów z zakresu energetyki jądrowej to główne założenia listu intencyjnego podpisanego przez m.in.. Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, prezesa zarządu PKN Orlen Daniela Obajtka oraz sześciu rektorów uczelni technicznych.

Źródło: NFOŚiGW, gov.pl

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia