NFOŚiGW jest największą w Polsce instytucją finansującą inwestycje prośrodowiskowe, kierowane zarówno do przemysłu, jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób indywidualnych. Służą temu programy priorytetowe Narodowego Funduszu dotyczące m.in. takich obszarów jak transformacja energetyczna, ochrona powietrza, wód gruntowych, rozwój elektromobilności, finansowane zarówno z budżetu państwa, jak i m.in. z funduszy europejskich. Z kolei Polska Spółka Gazownictwa jest największym operatorem systemu dystrybucji gazu ziemnego w Polsce i podobnie jak największa spółka gazownicza w Polsce PGNiG S.A. – partnerem NFOŚiGW w procesie transformacji sektora ciepłowniczego oraz w walce z ubóstwem energetycznym. W ramach porozumienia podpisanego 27 września te dwa podmioty zobowiązały się do wsparcia kilku działań. Współpraca będzie obejmowała aktywizację nieczynnych przyłączy gazowych, rozwój biogazowi i biometanowni oraz sieci biogazu, promocję kogeneracji, niskoemisyjnego transportu oraz infrastruktury tankowania CNG i LNG. Kluczowy będzie także rozwój klastrów i spółdzielni energetycznych. Narodowy Fundusz z polskim operatorem gazowym będzie wspierał działania termomodernizacyjne z wymianą źródła. Nie bez znaczenia pozostaje zadanie związane z pogłębianiem świadomości społecznej na temat ochrony środowiska i efektywności energetycznej. W ramach tych wszystkich działań NFOŚiGW i PSG zobowiązały się do wymiany wiedzy, danych oraz współpracy doradczej.
Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski powiedział, że porozumienie pozwoli m.in. zaprosić doradców PSG ds. rozwoju rynku do ściślejszej współpracy i wymiany wiedzy z doradcami energetycznymi NFOŚiGW w ramach działań, które już teraz Fundusz realizuje na terenie całej Polski jako Projekt Doradztwa Energetycznego. Jakub Kowalski, członek zarządu PSG ds. operacyjnych podkreślił, że jednym z priorytetowych działań Polskiej Spółki Gazownictwa jest wsparcie energetyki zawodowej. Transformacja energetyczna wymaga jednak bardzo dużych nakładów finansowych. Dlatego PSG łączy siły z NFOŚiGW, by wspólnie działać na rzecz rozwoju i modernizacji klientów zawodowych.

– Liczę, że dzięki wspólnym staraniom i wymianie wiedzy uda nam zarówno „zazielenić” gaz, jak i zadbać o bezpieczne dostawy tego surowca – powiedział przedstawiciel PSG.

Ponadto współpraca zakłada przygotowanie analiz dotyczących wykorzystania w transporcie i infrastrukturze paliw alternatywnych (CNG/LNG), opracowanie jednolitych wskaźników emisji zanieczyszczeń do powietrza dla pojazdów zasilanych LNG i CNG, oraz realizację spotkań koncepcyjno-konsultacyjnych.
W stronę stabilności energetycznej

– W rzeczywistości, w której zapotrzebowanie na energię stale wzrasta, a my chcemy ograniczyć produkowanie megawatów energii z węgla, stabilne dostawy i dystrybucja gazu – paliwa mniej emisyjnego niż węgiel i bardziej stabilnego niż OZE – będą nam absolutnie niezbędne. Dlatego z jednej strony zabezpieczamy dostawy gazu poprzez import i zwiększenie własnej produkcji. Z drugiej strony, chcemy modernizować infrastrukturę gazową, tak aby mogły z niej korzystać bez ograniczeń: energetyka, przemysł oraz odbiorcy indywidualni – podkreślał Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Michalski dodał, że umowa z PSG to kolejny krok w stronę promocji stabilności energetycznej. W procesie transformacji sektora ciepłownictwa w kierunku neutralności klimatycznej gaz, zwłaszcza jeśli zostanie „zazieleniony”, może mieć kapitalne znaczenie jako przejściowa podstawa miksu energetycznego.

Polska energetyka stoi przed ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza w aspekcie

energii cieplnej. Ciepłownictwo systemowe pokrywa aż 42 proc. krajowego zapotrzebowania na ciepło, a codziennie korzysta z niego ponad 15 mln Polaków. Wiele ciepłowni wciąż jednak nie rozpoczęło działań modernizacyjnych, aby sprostać wymaganiom stawianym przez Unię Europejską. Receptą jest modernizacja systemów oraz wymiana źródeł z węglowych na gazowe lub OZE.

Redakcja: Patrycja Rapacka/ Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia