NFOŚIGW chce digitalizować sieci ciepłownicze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oddał do konsultacji projekt programu priorytetowego „Digitalizacja sieci ciepłowniczych”, które potrwają do 10 stycznia 2021 roku. Inteligentne zarządzanie systemami ciepłowniczymi to przyszłość tego sektora. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Celem programu jest wsparcie inwestycji dotyczących budowy i przebudowy systemu telemetrii i telemechaniki polegających na wdrożeniu nowoczesnych narzędzi i rozwiązań IT służących do zdalnego nadzoru, sterowania i regulacji pracy systemu ciepłowniczego. W ten sposób Narodowy Fundusz wesprze rozwój zdalnego monitorowania parametrów jakościowych przesyłu ciepła i chłodu czy przekazywania informacji o zakłóceniach w pracy sieci i węzłów, a także lokalizację awarii i przeznaczonych do odczytu na odległość wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.

Ponadto, wsparciem mogą być objęte instalacje OZE produkujące energię wyłącznie na cele urządzeń wykonawczych związanych z systemem telemetrii i telemechaniki, przy czym elementem instalacji OZE może być magazyn energii pod warunkiem jego integracji ze źródłem OZE.

Budżet i koszty

Jak czytamy w dokumentach konsultacyjnych, według wstępnych założeń budżet programu wyniesie 500 000 tys. zł, w tym 250 000 tys. zł zostanie przeznaczone na bezzwrotne formy dofinansowania, a druga połowa budżetu na zwrotne formy dofinansowania. Oznacza to, że przewiduje się wsparcie poprzez dotacje (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych) i pożyczki (do 100 proc.). Kwota dotacji nie może przekroczyć 50 mln zł.

Program będzie realizowany w latach 2021 – 2030. Umowy zostaną podpisane w perspektywie do 31 grudnia 2026 roku. Okres kwalifikowalności kosztów będzie liczony od 01.01.2021 roku do 31.12.2030 roku.

Przypomnijmy, że 26 października br. Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego zatwierdził sześć kolejnych programów zgłoszonych przez Polskę, zapewniając na ich realizację ok. 8,1 mld zł. Z zatwierdzonych w ramach II transzy środków Funduszu Modernizacyjnego programów korzystać będą mogli przedsiębiorcy, którzy będą mogli otrzymać wsparcie na działania związane m.in. z digitalizacją systemów ciepłowniczych.

Digitalizacja jednym z tematów podejmowanych przez branżę ciepłowniczą

Prof. Janusz Lewandowski z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, jako uczestnik jednej z debat na temat digitalizacji sektora ciepła wskazał, że inteligentne zarządzanie stwarza szansę, aby wreszcie przestać sprzedawać „GJ”, a proponować klientom usługę utrzymania komfortu mieszkania i ciepłą wodę użytkową o określonej temperaturze na życzenie.

- Digitalizacja pomiarów spowodowała, że stały się one tanie, a wyniki dostępne w dowolnym miejscu i czasie, pojawiło się pojęcie „smart” sieci ciepłowniczej. Gdzie, tak naprawdę, jesteśmy z wykorzystaniem wiedzy o parametrach systemu ciepłowniczego? Jaki jest z tego pożytek, czy przekłada się to na obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa ciepłowniczego? – pytał prof. Lewandowski.

Przykładowo takie rozwiązania można wdrożyć zarówno po stronie dystrybutora, jak i odbiorcy ciepła. W szwedzkim Malmö w neutralnej klimatycznie dzielnicy Hyllie zapotrzebowaniem na ciepło sterują inteligentne urządzenia. Domy wyposażono w inteligentne liczniki i magazyny energii, a mieszkańcy zarządzają zużyciem energii za pomocą aplikacji w smartfonach.

Źródło: NFOŚiGW, Deloitte, Kierunek Energetyka, Magazyn Ciepło Systemowe