NFOŚiGW dofinansuje ładowarki EV i rozwój sieci dystrybucyjnej – w puli 1,87 mld zł

Zgodnie z zapowiedziami, rząd uruchomi w styczniu 2022 roku nabór wniosków o dofinansowanie rozwoju infrastruktury ładowania samochodów zeroemisyjnych. Na ten cel przeznaczy 1,87 mld zł, z czego 1 mld zł zostanie wydatkowany na rozwój sieci na potrzeby elektromobilności, z kolei 870 mln zł na ładowarki EV i stacje wodoru.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Za realizację programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i  infrastruktury do tankowania wodoru” jest odpowiedzialny Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki programowi, który ruszy 7 stycznia 2022 roku, powstanie 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru.

Będzie to znaczny „zastrzyk: dla sektora elektromobilności w Polsce, bowiem już dziś z miesiąca na miesiąc flota pojazdów zeroemisyjnych stale się powiększa, o zapotrzebowanie na infrastrukturę ładowania stale rośnie. Resort klimatu i środowiska wskazuje, że w Polsce jest zarejestrowanych ponad 32 tys. osobowych samochodów elektrycznych, blisko 1500 elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych, ok. 12 tysięcy elektrycznych motorowerów i motocykli oraz ponad 600 autobusów zasilanych energią z sieci.

O dofinansowanie mogą się ubiegać samorządy, firmy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy indywidulani. Dotacje będą miały charakter bezzwrotny. Jak informuje NFOŚiGW, program przewiduje dofinasowanie przedsięwzięć polegających na:

- utworzeniu punktów ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, które nie będą wykorzystywane do świadczenia usługi ładowania (budżet 70 mln zł),
- budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innych niż ogólnodostępne stacje ładowania (budżet 70 mln zł),
- budowie ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW albo przebudowie ogólnodostępnych stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW (budżet 630 mln zł),
- budowie lub przebudowie ogólnodostępnych stacji wodoru (budżet 100 mln zł).

Wnioski o dofinasowanie w ramach ogłoszonych trzech naborów będzie można składać od 7 stycznia do 31 marca 2022 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania alokacji. Na początkowym etapie wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym.

Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski wskazał, że obecnie w Polsce jest około 1700 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, z których tylko nieco ponad 30 proc. to punkty ładowania prądem stałym (DC), a niemal 70 procent wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. NFOŚiGW chce wesprzeć rozwój przede wszystkim szybkich ładowarek o dużej mocy.

Nie będzie infrastruktury ładowania bez rozwoju sieci

Wraz ze wsparciem infrastruktury ładowania przewidywana jest także pomoc dla operatorów sieci dystrybucyjnych. NFOŚiGW pomoże operatorom w inwestycjach w budowę linii energetycznych oraz stacji transformatorowych, które są niezbędne do budowy szybkich stacji ładowania pojazdów. - Na ten cel dodatkowo przeznaczymy 1 mld złotych – poinformował Lorkowski.

Operatorzy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”. Pieniądze w formie dotacji będą przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację około 4000 km linii elektroenergetycznych (napowietrznych i podziemnych) oraz stworzenie około 800 stacji transformatorowo-rozdzielczych.

Zobacz również