Jak poinformował Maciej Chorowski – prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w rozmowie z PAP, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego tworzony jest fundusz, który zabezpieczy kredyty na termomodernizację domów w programie Czyste Powietrze. Wartość gwarancji jest właśnie negocjowana.

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Jednym z zapisów nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów jest usprawnienie funkcjonowania programu Czyste Powietrze dzięki środkom z Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji, który zostanie utworzony w BGK, a zasilać go będą środki z NFOŚiGW. Z nowego Funduszu będą udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne wskazane przez NFOŚiGW, przede wszystkim w ramach programu Czyste Powietrze. Jak podaje PAP, wartość gwarancji jest negocjowana z BGK.

Dołączenie banków w Czystym Powietrzu

Jak powiedział prezes NFOŚiGW, w ciągu paru miesięcy banki powinny wystartować z korzystną ofertą kredytową dla wszystkich osób, które będą chciały ocieplić dom i wymienić źródło ogrzewania. Negocjacje z bankami w tej sprawie trwają już od wielu miesięcy.

Po uruchomieniu oferty kredytowej, dotacja w ramach programu Czyste Powietrze służyłaby jako częściowa spłata kredytu. Resztę kwoty spłacałby już inwestor.

Uruchomiona w bankach specjalna linia kredytowa miałaby być przeznaczona również dla osób mniej zamożnych, które nie mają wystarczających funduszy, by “wyciągnąć z kieszeni” kilkadziesiąt tysięcy złotych na przeprowadzenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Jak przyznał Prezes Chorowski, taka sytuacja stanowi problem, gdyż osoby niezamożne nie są obecnie „najlepszymi” klientami dla banków. W związku z tym, wielomiesięczne negocjacje, które NFOŚiGW prowadzi z bankami dotyczą m.in. oszacowania ryzyka. Jak przyznał Prezes, NFOŚiGW rozumie obawy banków i ze swojej strony szacuje “szkodliwość” tego typu kredytów na ok. 10 procent, z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Pieniądze z NFOŚiGW miałyby stanowić gwarancję dla banków i zabezpieczać takie kredyty.

Kiedy kredyty zostaną uruchomione?

Zdaniem Macieja Chorowskiego – prezesa NFOŚiGW, kredyty powinny zostać uruchomione w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Prezes dodał, że produkty kredytowe na termomodernizację będą musiały spełnić wymagania określone przez warunki techniczne, podobnie jak to ma miejsce w obowiązującej wersji programu Czyste Powietrze.

Źródło: PAP

Redakcja GLOBEnergia