NFOŚiGW jest w trakcie wysyłania zawiadomień do beneficjentów Mój Prąd 2.0

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że jest w trakcie wysyłania zawiadomień do wnioskodawców w programie Mój Prąd 2.0, którzy po pozytywnej ocenie wniosku zostali wpisani na listy rezerwowe.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

W listopadzie zostaną zrealizowane pierwsze wypłaty dla wniosków z list rezerwowych w drugiej edycji popularnego w Polsce programu Mój Prąd. Ma to związek z faktem, że przedstawiciele NFOŚiGW oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska zatwierdzili stosowne zmiany w programie Priorytetowym Mój Prąd Część 2) Mój Prąd na lata 2019 – 2020. W ramach modyfikacji przewidziano wypłatę dofinansowania do projektów fotowoltaicznych umieszczonych na listach rezerwowych w Mój Prąd 2.0. Według niedawno podanych informacji, na listach jest około 15 tys. wnioskodawców.

Narodowy Fundusz informował tydzień temu, w tym celu będzie wysyłał komunikaty informujące o zmianie źródła finansowania zgodnie z art. 401c ust. 5 pkt 3 i art. 400k ust. 1 pkt 3 i 4  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska - wniosek może uzyskać dofinansowanie ze środków zgromadzonych na zobowiązaniu wieloletnim „OZE i efektywność energetyczna”.

Z kolei w komunikacie z dnia 10 listopada NFOŚiGW poinformował, że jest już w trakcie wysyłania zawiadomień.

- NFOŚiGW jest w trakcie wysyłania zawiadomień do Wnioskodawców Programu Mój Prąd (Część 2) Program Mój Prąd na lata 2019 - 2020), którzy po pozytywnej ocenie wniosku wpisani zostali na listy rezerwowe – czytamy w komunikacie.

Poinformowano także, że ze względu na konieczność spełnienia warunków formalno-prawnych dotyczących wypłaty dofinansowania, niezbędne jest aby wnioskodawcy zapoznali się z przesłaną informacją.

- W przypadku wyrażania zgody na dalsze procedowanie wniosku, na otrzymaną wiadomość e-mail nie należy udzielać odpowiedzi, wówczas możliwa będzie wypłata dotacji w kwocie zgodnie z warunkami poprzedniego naboru wniosków, czyli w kwocie 5 000 zł (lub 50 proc. kosztów kwalifikowanych) – wyjaśnia NFOŚiGW.

Wielokrotnie informowaliśmy na łamach GLOBenergia.pl, że program Mój Prąd 2.0 spotkał się z ogromnym zainteresowaniem Polaków. Jego budżet był trzykrotnie (!) zwiększany do łącznej kwoty 1,159 mld zł, ale nawet tak wielka pula środków nie pozwoliła na zaspokojenie oczekiwań setek tysięcy osób wnioskujących o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na dachach ich domów. Wnioskodawcy, których wnioski zostały wprawdzie pozytywnie ocenione, ale nie wystarczyło dla nich środków finansowych na dotacje, trafili na listy rezerwowe. Wówczas mówiono, że na listach rezerwowych jest ok. 25 tys. osób z zastrzeżeniem, że ta liczba może się zmienić, gdyż w dalszym ciągu trwało rozpatrywanie wniosków w Mój Prąd 2.0.

Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w drugim naborze programu trafili na listy rezerwowe, otrzymają dofinansowanie w kwocie do 5 tys. zł, gdyż taki właśnie poziom dofinansowania dla pozytywnie ocenionych projektów zakładała druga edycja.

Zobacz również