Celem konsultacji, które NFOŚiGW prowadzi z bankami, firmami leasingowymi, dealerami i importerami oraz organizacjami branżowymi jest utworzenie efektywnego systemu dystrybucji dopłat do zakupu lub leasingu pojazdów elektrycznych.

Pracujemy nad nową ofertą dofinansowania elektryków. W celu budowy efektywnych kanałów dystrybucji dopłat prowadzimy dialog z przedstawicielami uczestników rynku, którzy kształtują funkcjonujące w Polsce modele biznesowe finansowania nabywania lub leasingu samochodów elektrycznych – powiedział Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Dialog

Do dialogu zostali zaproszeni:

  • Związek Banków Polskich,
  • Związek Polskiego Leasingu,
  • Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów,
  • Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego,
  • Związek Dealerów Samochodowych,
  • Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaznacza, że zaproszenie jest otwarte dla innych profesjonalnych uczestników rynku. Zainteresowani mogą zgłosić do NFOŚiGW gotowość do udziału w dialogu.

Jak podaje NFOŚiGW, warunkiem udziału w dialogu branżowym jest podpisanie „Porozumienia o współpracy dotyczącej stworzenia warunków w zakresie dofinansowania przedsięwzięć polegających na nabyciu lub leasingu pojazdów elektrycznych”, które określa zasady prowadzenia dialogu branżowego.

Dopłaty do zeroemisyjnego transportu publicznego

Warto przypomnieć, że niedawno NFOŚiGW ogłosił nowy program wsparcia dla sektora zielonego transportu publicznego. Od 4 stycznia 2021 r. będzie można ubiegać się o dotacje na zakup zeroemisyjnych autobusów w ramach programu Zielony Transport Publiczny. Celem nowego programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w publicznym transporcie zbiorowym. Budżet nowego programu to 1,3 mld zł.

Beneficjentem programu są operatorzy i organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje można składać na zakup autobusu elektrycznego, wodorowego, trolejbusu oraz na rozwój infrastruktury niezbędnej do obsługi tych pojazdów. Dofinansowanie obejmuje m.in. koszty nabycia i leasingu pojazdów, szkoleń kierowców i mechaników w zakresie obsługi bezemisyjnych autobusów, modernizacji i budowy infrastruktury, pozwalającej na obsługę ekologicznych autobusów.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia