Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił 8 naborów wniosków do programów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 i NFOŚiGW. Środki pochodzące z Funduszy Norweskich opiewają na kwotę 580 mln złotych, a dodatkowo NFOŚiGW przeznaczył 500 mln złotych na współfinansowanie.

Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne

W ramach obszaru „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” zostaną dofinansowane projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, rozwoju wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej oraz budowy lub modernizacji miejskich systemów ciepłowniczych. Aktualnie ogłoszone są 3 nabory w ramach tego obszaru, a środki przeznaczone na nie opiewają na prawie 423 mln złotych.

Nabory

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących „Poprawy efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, rozpocznie się 03.04.2020r. i potrwa do 15.07.2020r., do godziny 15:00. Do dofinansowania mogą zostać zakwalifikowane projekty polegające na:

 • ociepleniu przegród zewnętrznych obiektu
 • wymianie okien i drzwi zewnętrznych,
 • przebudowie systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła i c. w. u. lub podłączeniu do bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła,
 • instalacji/przebudowie systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE,
 • wymianie systemów wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji,
 • montażu i zastosowaniu systemów zarządzania energią w budynkach szkolnych,
 • zastosowaniu automatyki pogodowej,
 • zastosowaniu technologii odnawialnych źródeł energii,
 • wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne jako zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją.

Kwota dofinansowania wyniesie 20 000 000 euro, czyli 86 318 000 zł.

Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących “Rozwoju wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej” rozpocznie się 03.04.2020r. i potrwa do 30.06.2020r., do godziny 15:00. Do dofinansowania mogą zostać zakwalifikowane projekty polegające na:

 • budowie nowych lub zwiększeniu mocy istniejących jednostek wytwarzania energii
 • elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji;
 • zastąpieniu w układach kogeneracyjnych źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne;
 • wykorzystaniu ciepła odpadowego pochodzącego z procesów produkcyjnych w zasilaniu
 • układów wysokosprawnej kogeneracji;
 • rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia w oparciu o paliwa ekologiczne.

NFOŚiGW zaznacza, że wnioski złożone w ramach tego konkursu nie mogą być równocześnie złożone w ramach konkursu : „Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła”.

Kwota dofinansowania wyniesie 40 000 000 euro, czyli 172 636 000 zł.

Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących “Budowy/modernizacji miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacji indywidualnych źródeł ciepła” rozpocznie się 03.04.2020r. i potrwa do 30.06.2020r., do godziny 15:00. Do dofinansowania mogą zostać zakwalifikowane projekty polegające na:

 • rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia;
 • zmianie technologii konwersji energii i wykorzystanie paliw;
 • zastosowaniu inteligentnych, zautomatyzowanych systemów pogodowych;
 • wykorzystaniu lokalnych odnawialnych źródeł energii;
 • zastąpieniu źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne.

Oprócz wspomnianych działań, do dofinansowania kwalifikują się projekty, w których zostały uwzględnione prace polegające na podłączeniu budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej.

Kwota dofinansowania wyniesie 37 988 705 euro, czyli 163 955 451,90 zł

Źródło: NFOŚiGW


Po szczegóły dotyczące programów i naborów prosimy kierować się na stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Redakcja GLOBEnergia