NFOŚiGW planuje wdrożyć mechanizmy monitorujące terminy rozpatrywania wniosków

Poseł Jacek Czerniak zwrócił się z interpelacją do ministerstwa klimatu i środowiska w sprawie nieterminowego rozpatrywania wniosków złożonych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba wniosków składanych w NFOŚiGW oraz liczba podpisywanych umów. Fundusz planuje wdrożyć mechanizmy monitorujące terminy rozpatrywania wniosków do końca grudnia bieżącego roku.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

wnioski

W imieniu resortu na pytania posła odpowiedział wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński. Podkreślił na początku, że Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie planu finansowego NFOŚiGW na 2020 rok. Na terminowość realizacji zadań w NFOŚiGW wpływa wiele elementów.

Lawinowy wzrost liczby składanych wniosków

Pierwszy z nich to prowadzenie programów priorytetowych z bardzo dużą liczbą składanych wniosków o dofinansowanie. Do nich można zaliczyć np. „Mój Prąd”, „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, „Budownictwo energooszczędne” czy „Agroenergię”. Ponadto, w ostatnich latach NFOŚiGW rozszerzył ofertę o programy adresowane bezpośrednio do osób fizycznych, co spowodowało lawinowy wzrost liczby składanych wniosków, a w konsekwencji zwiększenie nakładu czasu i pracy na ocenę wniosków – wyjaśnia wiceminister.

- Liczba wniosków, ich skomplikowanie, a także konieczność sprawnego działania sprawiły, że niektóre z programów priorytetowych są wdrażane dodatkowo przy wydatnym udziale wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (np. „Czyste Powietrze”, „Moja Woda”) – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Wiceminister podał szczegółowe dane dotyczące obsługi wniosków, z których wynika, że liczba składanych wniosków zwiększyła się znacząco. Dla porównania w 2018 roku złożono 1758 wniosków o dofinansowanie (w tym 596 ze środków europejskich obsługiwanych przez NFOŚiGW) o łącznej wartości 11 299 210 tys. zł, podczas gdy w 2020 roku były to już 237 534 wnioski (w tym 637 ze środków europejskich obsługiwanych przez NFOŚiGW) o wartości 10 836 383 tys. zł.

Jeśli chodzi o podpisane umowy, to w 2018 roku sygnowano 914 umów o dofinansowanie (w tym 312 ze środków europejskich obsługiwanych przez NFOŚiGW) o wartości 7 461 590 tys. zł, natomiast w 2020 roku liczba ta wyniosła 99 956 umów o dofinansowanie o wartości 6 937 741 tys. zł.

Wzrost liczby obsługiwanych wniosków nie był skorelowany ze wzrostem zatrudnienia w NFOŚiGW. W tym samym okresie stan zatrudnienia uległ nieznacznym zmianom i prezentował się następująco: w 2018 roku zatrudnienie wynosiło 650,2 etatów, w 2020 roku - 672,1 etatów. Ponadto występują okresy, w których zwiększa się liczba wniosków do oceny przypadająca na jednego pracownika, np. w przypadku zakończenia kilku naborów w podobnym terminie.

Wiceminister wyjaśnia, że terminy określone w podręczniku procedur dofinansowania ze środków NFOŚiGW mają charakter instrukcyjny, co ma na celu standaryzację procesu oceny. Okresy rozpatrywania wniosków wskazane przez Najwyższą Izbę Kontroli to czas od wpływu do NFOŚiGW do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, który nie uwzględnia opóźnień wynikających z oczekiwania przez NFOŚiGW na uzupełnienie/poprawienie wniosku przez wnioskodawcę w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby.

- Niemniej jednak NFOŚiGW planuje wdrożyć mechanizmy monitorujące terminy rozpatrywania wniosków. W celu realizacji zalecenia NIK dotyczącego terminowości rozpatrywania wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW zaplanował działania z terminem realizacji do końca grudnia bieżącego roku – informuje wiceminister.

Przewiduje się wprowadzenie okresowego sporządzania raportów dla zarządu obejmujących terminowość rozpatrywania wniosków o dofinansowanie (działanie w trakcie realizacji) oraz dokonanie przeglądu Podręcznika procedur dofinansowania przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW w celu zweryfikowania terminów realizacji poszczególnych etapów rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i realizacji umów – te działanie jest także w trakcie realizacji.

Źródło: Sejm

Zobacz również