Dyskusje i głosy sprzeciwu w sprawie zmiany zasad udzielania dopłat do kolektorów słonecznych nie gasną. Ministerstwo Środowiska po apelach dostawców kolektorów próżniowych zapewniło zorganizowanie spotkania konsultacyjnego NFOŚiGW.

Spotkanie odbędzie się za tydzień – 12 września 2013 w Warszawie. Producenci, dystrybutorzy i instalatorzy kolektorów próżniowych wiążą z nim duże nadzieje i wierzą, że podczas spotkania uda się wypracować nowy sposób obliczania dopłat do kolektorów słonecznych. Producenci, dystrybutorzy i instalatorzy kolektorów próżniowych zapewniają, że chcą zapisów, które nie tylko umożliwi konsumentom wybór preferowanej technologii, a branżę solarną uchronią przed zapaścią, ale przede wszystkim pozwolą Funduszowi skuteczniej pełnić swoją rolę – chronić środowisko i efektywniej redystrybuować środki.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nowe przepisy 23 lipca 2013. Decyzja wywołała burzliwe dyskusje, a w ocenie prawników, zmiany, które wprowadzono w trakcie trwania Programu i bez konsultacji z uczestnikami sektora próżniowych systemów solarnych (30% rynku) były niezgodne z prawem. Przedstawiciele branży twierdzą, że przepisy faworyzują technologię kolektorów płaskich. Obawiają się, że z dniem 1 października 2013 roku nastąpi drastyczne ograniczeniem wolnej konkurencji na rynku urządzeń solarnych oraz jej załamanie.   

W tej sytuacji uczestnicy polskiego sektora kolektorów rurowo-próżniowych powołali koalicję polskich producentów, dystrybutorów oraz instalatorów słonecznych kolektorów próżniowych. Wystosowano protestacyjne pisma zarówno do Ministra Środowiska jak i prezesa NFOŚiGW oraz podjęto debatę w mediach. Od samego początku koalicja dążyła także do zorganizowania szerokich konsultacji nowych przepisów w siedzibie NFOŚiGW. Jej uczestnicy wypracowali także alternatywny i obiektywniejszy sposób naliczania dopłat do kolektorów słonecznych bazujący na ilości wyprodukowanej przez dane urządzenie energii cieplnej w kWh w skali roku, a nie jego powierzchni czynnej, co ma bezpośrednie przełożenie na efekt ochrony środowiska.

Dużo obiecujemy sobie po spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez NFOŚiGW – mówi Piotr Samson, rzecznik koalicji producentów, dystrybutorów i instalatorów próżniowych kolektorów słonecznych. Przedstawiciele rodzimego sektora kolektorów próżniowych nie oczekują dla swoich rozwiązań preferencyjnych warunków. Postulują jednak, aby decyzję o wyborze konkretnej technologii pozostawić samemu konsumentowi, który zapoznawszy się z zarówno wadami, jak i zaletami obydwu technologii, dokona właściwego wyboru. W końcu to on ponosi większość kosztów związanych z instalacją solarną. Taki model rynku premiując innowacyjność przyczyni się do rozwoju nowych technologii oraz pozwoli na coraz skuteczniejsze ograniczenie emisji CO2 do atmosfery czyli główny priorytet NFOŚiGW – dodaje.  

Źródło: Public relations