Wczoraj – 1 sierpnia  rozpoczął się w NFOŚiGW pierwszy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach. Na działania inwestycyjne w tym obszarze Narodowy Fundusz zarezerwował aż pół miliarda złotych.

Konkurs na projekty zmniejszające zużycie energii w przedsiębiorstwach

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania dotyczących zmniejszenia zużycia energii.  W konsekwencji, zmniejszenie emisji CO2 oraz innych szkodliwych gazów w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystania energii w przedsiębiorstwach. Wspierane będą m.in. projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

Na pomoc finansową NFOŚiGW mogą więc liczyć projekty wdrażające: technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej, np. poprzez zastosowanie: energooszczędnych systemów napędowych czy energooszczędnych systemów oświetleniowych, a także odnawialnych źródeł energii. Szansę mają również technologie racjonalizacji zużycia ciepła, np. poprzez zastosowanie: izolacji i odwadniania systemów parowych, termomodernizacji budynków przemysłowych i biurowych, rekuperacji i odzyskiwania ciepła z procesów i urządzeń, modernizacji wewnętrznych sieci grzewczych, wykorzystania energii odpadowej z procesów przemysłowych, budowy/modernizacji własnych (wewnętrznych) źródeł energii.  Oczywiście, uwzględnione są tutaj  odnawialne źródła energii. Szansę na dofinansowanie mają też pomysły, których koncepcja zakłada modernizację procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej. Uwzględniane też będzie wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością. Promowane będzie również wprowadzanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

Audyt energetyczny podstawą do inwestycji

Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte dofinansowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu energetycznego i dać możliwość uzyskania oszczędność energii nie mniejszej niż 5%.

Nabór wniosków (ciągły) trwa do 22 grudnia br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył w sumie pół miliarda złotych dla przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o pożyczki w kwocie od 1 do 200 mln zł przy czym maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu to 85%.

Rekordowo duża pula dotacji pomoże przedsiębiorcom

Dofinansowania mają na celu pomoc przedsiębiorcom w zwiększaniu efektywności energetycznej oraz zmniejszaniu emisji substancji zanieczyszczających powietrze.  To pierwszy od dłuższego czasu spory projekt, którego grupą docelową są firmy. Takie podejście pomoże ograniczyć zużycie energii i zanieczyszczenia związane z funkcjonowaniem przemysłu, a także wypromować wśród przedsiębiorców odnawialne źródła energii jako atrakcyjną możliwość rozwijania ich biznesu.

Szczegóły naboru:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wsparcie-przedsiewziec/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-4/

 

Źródło: materiały prasowe NFOŚiGW

 

Redakcja GLOBEnergia