13 wniosków w II edycji

Wnioski w II naborze do programu Energia Plus można składać do 17 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Dofinansowanie jest udzielone w formie pożyczki lub dotacji. Program dedykowany jest przede wszystkim prosumentom biznesowym, czyli przedsiębiorcom. Pod koniec roku pytamy NFOŚiGW o postępy w realizacji programu.

Rzecznik w odpowiedzi na pytania GLOBEnergia.pl z dnia 28 grudnia br. poinformował, że dotychczas w drugiej edycji Energia Plus złożono 13 wniosków.

– Wskazuje na to, że program cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, ponieważ w tak krótkim czasie podmioty przygotowały wnioski i aplikowały – tylko w ramach 13 złożonych wniosków – o kwotę wsparcia ponad 350 mln zł przy koszcie całkowitym przekraczającym 800 mln zł.

Jak NFOŚiGW podchodzi do programu dotacyjnego dla przedsiębiorstw?

Rzecznik NFOŚiGW wyjaśnia, że program Energia Plus co do zasady przewidziany jest na wsparcie dużych i kapitałochłonnych inwestycji, natomiast minimalna kwota wsparcia wynikająca z zapisów programowych to 0,5 mln zł. Nie można więc spodziewać się podobnych wyników pod względem składanych wniosków jak w przypadku programu Mój Prąd. Przypomnijmy, że drugi nabór wniosków do popularnego w Polsce programu Mój Prąd skończył się 7 grudnia 2020 r. Według wstępnych danych łącznie w systemie na dzień 8 grudnia zarejestrowano ok. 258 tysięcy wniosków.

– Nie można do tego podchodzić masowo (tak jak w „Moim Prądzie”, gdzie wnioskodawcy ubiegali się o dotacje do 5 tys. zł). Ze względu na złożoność planowanych do realizacji projektów oraz ich wartość nie jest to program powszechny – wyjaśnia rzecznik NFOŚiGW.

2 mld zł wsparcia w I naborze

W ramach I naboru w programie Energia Plus łączna wartość wsparcia przekroczyła  2 mld zł.

Rzecznik NFOŚiGW wyjaśnia, że ze względu na specyfikę programu, który wspiera nie tylko moce wytwórcze, nie można wprost przeliczyć wydatkowanych złotówek na „moc projektów” – projekty charakteryzują się różnorodnością.

W ramach programu możliwe do realizacji i realizowane są projekty dotyczące:

– efektywności energetycznej,

– budowy sieci przesyłowych,

– budowy i modernizacji instalacji ograniczających emisje zanieczyszczeń do atmosfery itp.

Celem Energia Plus jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.

Pierwszy nabór do programu wystartował w marcu 2019 r, jako kontynuacja programu priorytetowego “Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” oraz programu priorytetowego “Poprawa jakości powietrza”.

Redakcja: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom