Zakład Energetyki Cieplnej z Dzierżoniowa, gmina Daszyna z województwa łódzkiego oraz Zakłady Produkcyjno-Usługowe „Prawda” z Olecka – otrzymały dotychczas największe dotacje w I naborze z unijnego poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Na polski rynek, na razie do piętnastu przedsiębiorstw, trafi ponad 120 mln zł. Projekty o łącznej wartości 309 mln zł przyczynią się do wzrostu sprawności energetycznej firm, a tym samym zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. NFOŚiGW przygotowuje umowy dofinansowania na kolejne 174 mln zł.

 

Ogromne dotacje dla przedsiębiorstw na przyjazną środowisku energetykę

Dotychczas Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reprezentowany przez Wiceprezesa Zarządu Artura Michalskiego, podpisał umowy z piętnastoma przedsiębiorstwami, w sumie na siedemnaście projektów, których celem jest rozwój źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Największą dotację, bo ponad 20 mln zł, dostanie Zakład Energetyki Cieplnej z Dzierżoniowa na inwestycję pn. „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie”. Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na blisko 29 mln zł.

Równie duże pieniądze – po ponad 19 mln zł – otrzymają: gmina Daszyna z województwa łódzkiego na projekt „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna” o wartości 44 mln zł oraz Zakłady Produkcyjno-Usługowe „Prawda” z Olecka na przedsięwzięcie „Budowa elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku” z budżetem 45,5 mln zł.

 

Modernizacja ciepłownictwa i wysokosprawne kogeneracje

Oprócz tego Komunalnemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej z kujawsko-pomorskiego przyznano dotacje na dwa projekty. Pierwszy z nich o wartości 23 mln zł, pn. „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Szubin, Nakło nad Notecią i Osowa Góra” – otrzyma 8,5 mln zł dotacji. Drugi, szacowany na 15 mln zł, pn. „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Solec Kujawski i Koronowo” – uzyska 5,7 mln zł wsparcia. Również dwie inwestycje ECO Kogeneracji zakwalifikowały się do dofinansowania. Spółka wybuduje dwa źródła wysokosprawnej kogeneracji: w Tarnobrzegu za 19 mln zł (w tym 7,5 mln zł z Unii Europejskiej) oraz w Malborku za 15 mln zł (w tym 5,8 mln zł z UE).

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

Ponadto o poprawę efektywności energetycznej, dzięki unijnemu wsparciu, zadbają: IMA Polska SA (7 mln zł dotacji), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ostródzie (5 mln zł), JMP Flowers Power (4 mln zł), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brodnicy (blisko 4 mln zł), Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi (3 mln zł), Ekoland (3 mln zł), Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy (2 mln zł), Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita (2 mln zł), Werner Kenkel Bochnia (prawie 2 mln zł) oraz ESV Wisłosan (729 tys. zł).

W ramach I naboru z POIiŚ 2014-2020, poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, który NFOŚiGW przeprowadził w terminie od 30 czerwca do 30 września 2016 r., wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 722 mln zł, przy czym ich całkowity budżet szacowany był na 2 267 mln zł. W wyniku oceny formalnej pozostało 48 wniosków, a po weryfikacji merytorycznej – do dofinansowania rekomendowano 28 projektów, których wartość wyniosła 1 008 mln zł, w tym bezzwrotna dotacja to kwota 294 mln zł.

Które projekty otrzymały dofinansowanie?

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie na 2017 r., ogłaszanym przez Ministerstwo Rozwoju, w III i IV kwartale bieżącego roku planowane są kolejne nabory konkursowe – wówczas do rozdysponowania na polskim rynku łącznie planowane jest 330 mln zł.

Umowy podpisane w dniach 17-25 sierpnia 2017 r. w ramach I naboru z unijnego poddziałania 1.6.1:

 

LP Nazwa wnioskodawcy Województwo Tytuł projektu Kwota
dofinansowania w zł
Koszt całkowity
projektu w zł
1 ZEC Zakład Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. Dzierżoniów
dolnośląskie Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą
w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie
20 445 761,00 28 650 000,00
2 Gmina Daszyna łódzkie Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna 19 677 942,74 44 302 320,45
3 Zakłady Produkcyjno-Usługowe
„PRAWDA” Sp. z o.o.
warmińsko
-mazurskie
Budowa elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku 19 420 584,29 45 516 150,00
4 Komunalne Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.

(projekt 1)

kujawsko
-pomorskie
Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej
poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego
gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Szubin, Nakło nad Notecią i Osowa Góra
8 565 504,06 23 245 155,00
5 ECO Kogeneracja
Sp. z o. o.

(projekt 1)

pomorskie Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Tarnobrzegu 7 584 347,90 19 165 392,64
6 IMA Polska SA wielkopolskie Budowa instalacji do metanizacji pozostałości przetwórczych o mocy 1,44 MW
w Murowanej Goślinie
7 243 734,00 14 760 000,00
7 ECO Kogeneracja
Sp. z o.o.

(projekt 2)

pomorskie Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Malborku 5 829 764,40 15 342 898,03
8 Komunalne Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
Sp. z o. o.

(projekt 2)

kujawsko
-pomorskie
Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej
poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji
zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Solec Kujawski i Koronowo
5 711 035,20 15 333 303,00
9 Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Ostródzie
warmińsko
-mazurskie
Poprawa efektywności wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej
poprzez budowę systemu kogeneracyjnego
dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie
5 156 645,62 14 145 000,00
10 JMP Flowers Power
Sp. z o.o.
lubelskie Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 Mwe 4 239 498,04 15 629 940,62
11 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Brodnicy
kujawsko
-pomorskie
Poprawa efektywności energetycznej
w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy
3 707 689,10 10 670 865,00
12 Zambrowskie Ciepłownictwo
i Wodociągi Sp. z o.o.
podlaskie Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu podniesienia jej sprawności,
zmniejszenia emisji pyłu oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej
3 137 268,00 12 538 279,29
13 Ekoland Sp. z o.o. śląskie Budowa jednostki poligeneracyjnej produkującej energię dla Ekoland Sp. z o.o. 3 063 462,90 7 795 555,50
14 Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Piątnicy
podlaskie OSM Piątnica – kogeneracja 2.0 MW 2 385 360,00 7 593 010,00
15 Spółdzielnia Mleczarska
Mlekovita
podlaskie Budowa kotłowni kogeneracyjnej dla Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA
– elektrociepłownia w technologii wysokosprawnej kogeneracji gazowej
dla Zakładu w Trzebownisku
1 894 867,92 8 832 630,00
16 Werner Kenkel Bochnia
Sp. z o.o.
małopolskie Budowa układu kogeneracji o mocy 1,2 MW
w zakładzie Werner Kenkel Bochnia Spółka z o.o.
1 870 000,00 5 266 860,00
17 ESV Wisłosan
Sp. z o.o.
podkarpackie Instalacja kogeneracji wysokosprawnej na terenie zakładu ESV Wisłosan
w Nowej Dębie
729 120,00 2 895 235,50

 

Większość z powyższych projektów skupia się na budowie bądź modernizacji kogeneracji (tzn. elektrociepłowni) bądź poprawie efektywności energetycznej budynków. Termomodernizacja oraz nowoczesne, przyjazne środowisku elektrociepłownie są priorytetem tej rundy wsparcia dla przedsiębiorstw.

 

 

 

 

Źródło: materiały prasowe NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia