Aktualności Aktualności

NFOŚiGW: przedsiębiorcy dostaną 120 mln zł na kogenerację

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Zakład Energetyki Cieplnej z Dzierżoniowa, gmina Daszyna z województwa łódzkiego oraz Zakłady Produkcyjno-Usługowe „Prawda” z Olecka – otrzymały dotychczas największe dotacje w I naborze z unijnego poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Na polski rynek, na razie do piętnastu przedsiębiorstw, trafi ponad 120 mln zł. Projekty o łącznej wartości 309 mln zł przyczynią się do wzrostu sprawności energetycznej firm, a tym samym zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. NFOŚiGW przygotowuje umowy dofinansowania na kolejne 174 mln zł.

Ogromne dotacje dla przedsiębiorstw na przyjazną środowisku energetykę

Dotychczas Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reprezentowany przez Wiceprezesa Zarządu Artura Michalskiego, podpisał umowy z piętnastoma przedsiębiorstwami, w sumie na siedemnaście projektów, których celem jest rozwój źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Największą dotację, bo ponad 20 mln zł, dostanie Zakład Energetyki Cieplnej z Dzierżoniowa na inwestycję pn. „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie”. Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na blisko 29 mln zł.

Równie duże pieniądze – po ponad 19 mln zł – otrzymają: gmina Daszyna z województwa łódzkiego na projekt „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna” o wartości 44 mln zł oraz Zakłady Produkcyjno-Usługowe „Prawda” z Olecka na przedsięwzięcie „Budowa elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku” z budżetem 45,5 mln zł.

Modernizacja ciepłownictwa i wysokosprawne kogeneracje

Oprócz tego Komunalnemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej z kujawsko-pomorskiego przyznano dotacje na dwa projekty. Pierwszy z nich o wartości 23 mln zł, pn. „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Szubin, Nakło nad Notecią i Osowa Góra” – otrzyma 8,5 mln zł dotacji. Drugi, szacowany na 15 mln zł, pn. „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Solec Kujawski i Koronowo” – uzyska 5,7 mln zł wsparcia. Również dwie inwestycje ECO Kogeneracji zakwalifikowały się do dofinansowania. Spółka wybuduje dwa źródła wysokosprawnej kogeneracji: w Tarnobrzegu za 19 mln zł (w tym 7,5 mln zł z Unii Europejskiej) oraz w Malborku za 15 mln zł (w tym 5,8 mln zł z UE).

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

Ponadto o poprawę efektywności energetycznej, dzięki unijnemu wsparciu, zadbają: IMA Polska SA (7 mln zł dotacji), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ostródzie (5 mln zł), JMP Flowers Power (4 mln zł), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brodnicy (blisko 4 mln zł), Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi (3 mln zł), Ekoland (3 mln zł), Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy (2 mln zł), Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita (2 mln zł), Werner Kenkel Bochnia (prawie 2 mln zł) oraz ESV Wisłosan (729 tys. zł).

W ramach I naboru z POIiŚ 2014-2020, poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, który NFOŚiGW przeprowadził w terminie od 30 czerwca do 30 września 2016 r., wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 722 mln zł, przy czym ich całkowity budżet szacowany był na 2 267 mln zł. W wyniku oceny formalnej pozostało 48 wniosków, a po weryfikacji merytorycznej – do dofinansowania rekomendowano 28 projektów, których wartość wyniosła 1 008 mln zł, w tym bezzwrotna dotacja to kwota 294 mln zł.

Które projekty otrzymały dofinansowanie?

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie na 2017 r., ogłaszanym przez Ministerstwo Rozwoju, w III i IV kwartale bieżącego roku planowane są kolejne nabory konkursowe – wówczas do rozdysponowania na polskim rynku łącznie planowane jest 330 mln zł.

Umowy podpisane w dniach 17-25 sierpnia 2017 r. w ramach I naboru z unijnego poddziałania 1.6.1:

LPNazwa wnioskodawcyWojewództwoTytuł projektuKwota
dofinansowania w zł
Koszt całkowity
projektu w zł
1ZEC Zakład Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. Dzierżoniów
dolnośląskieBudowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą
w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie
20 445 761,0028 650 000,00
2Gmina DaszynałódzkieElektrociepłownia opalana słomą Daszyna19 677 942,7444 302 320,45
3Zakłady Produkcyjno-Usługowe
„PRAWDA” Sp. z o.o.
warmińsko
-mazurskie
Budowa elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku19 420 584,2945 516 150,00
4Komunalne Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.

(projekt 1)

kujawsko
-pomorskie
Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej
poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego
gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Szubin, Nakło nad Notecią i Osowa Góra
8 565 504,0623 245 155,00
5ECO Kogeneracja
Sp. z o. o.

(projekt 1)

pomorskieBudowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Tarnobrzegu7 584 347,9019 165 392,64
6IMA Polska SAwielkopolskieBudowa instalacji do metanizacji pozostałości przetwórczych o mocy 1,44 MW
w Murowanej Goślinie
7 243 734,0014 760 000,00
7ECO Kogeneracja
Sp. z o.o.

(projekt 2)

pomorskieBudowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Malborku5 829 764,4015 342 898,03
8Komunalne Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
Sp. z o. o.

(projekt 2)

kujawsko
-pomorskie
Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej
poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji
zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Solec Kujawski i Koronowo
5 711 035,2015 333 303,00
9Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Ostródzie
warmińsko
-mazurskie
Poprawa efektywności wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej
poprzez budowę systemu kogeneracyjnego
dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie
5 156 645,6214 145 000,00
10JMP Flowers Power
Sp. z o.o.
lubelskieBudowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 Mwe4 239 498,0415 629 940,62
11Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Brodnicy
kujawsko
-pomorskie
Poprawa efektywności energetycznej
w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy
3 707 689,1010 670 865,00
12Zambrowskie Ciepłownictwo
i Wodociągi Sp. z o.o.
podlaskieModernizacja Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu podniesienia jej sprawności,
zmniejszenia emisji pyłu oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej
3 137 268,0012 538 279,29
13Ekoland Sp. z o.o.śląskieBudowa jednostki poligeneracyjnej produkującej energię dla Ekoland Sp. z o.o.3 063 462,907 795 555,50
14Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Piątnicy
podlaskieOSM Piątnica - kogeneracja 2.0 MW2 385 360,007 593 010,00
15Spółdzielnia Mleczarska
Mlekovita
podlaskieBudowa kotłowni kogeneracyjnej dla Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA
– elektrociepłownia w technologii wysokosprawnej kogeneracji gazowej
dla Zakładu w Trzebownisku
1 894 867,928 832 630,00
16Werner Kenkel Bochnia
Sp. z o.o.
małopolskieBudowa układu kogeneracji o mocy 1,2 MW
w zakładzie Werner Kenkel Bochnia Spółka z o.o.
1 870 000,005 266 860,00
17ESV Wisłosan
Sp. z o.o.
podkarpackieInstalacja kogeneracji wysokosprawnej na terenie zakładu ESV Wisłosan
w Nowej Dębie
729 120,002 895 235,50

Większość z powyższych projektów skupia się na budowie bądź modernizacji kogeneracji (tzn. elektrociepłowni) bądź poprawie efektywności energetycznej budynków. Termomodernizacja oraz nowoczesne, przyjazne środowisku elektrociepłownie są priorytetem tej rundy wsparcia dla przedsiębiorstw.

Źródło: materiały prasowe NFOŚiGW