NFOŚiGW przeznaczy w 2022 roku 1,95 mld zł na program Czyste Powietrze, 660 mln zł na Mój Prąd

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o planowanym budżecie dotacyjnym na 2022 rok. Fundusz podlegający pod Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeznaczy 9 mld zł na ochronę środowiska, z czego 6,5 mld na dotacje. W planowanych wydatkach wyszczególniono także środki na programy Czyste Powietrze i Mój Prąd.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

NFOŚiGW w przekazanym planie wydatków do Polskiej Agencji Prasowej poinformował, że w następnym roku będzie dysponował budżetem 9 mld zł, który przeznaczy na ochronę środowiska. Pula ta zwiększy się o 2,2 mld zł w porównaniu do planu z 2021 roku. Z tego 6,5 mld zł zostanie przeznaczone na dotacje, w tym 2,7 mld zł na finansowanie zwrotne (2,3 mld zł – pożyczki; 0,4 mld zł - kapitałowe). 

Zwiększą się także przychody Funduszu, które wyniosą 5,1 mld zł, czyli o około 70 proc. więcej niż w planie na 2021 rok. Z czego wynika większy poziom przychodów? Planowane jest pozyskanie środków ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji CO2 (900 mln zł). Ponadto uwzględniono przychody Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (390 mln zł) oraz środki pochodzące z opłat zastępczych wynikających z ustawy o efektywności energetycznej (355 mln zł).

Planowane wydatki

W 2022 roku kluczowy będzie program Czyste Powietrze (1,95 mld zł) oraz Mój Prąd (660 mln zł). Ten drugi w postaci czwartej edycji ruszy w pierwszym lub drugim kwartale 2022 roku. Mój Prąd 4.0 będzie miał charakter rozszerzony o możliwość dofinansowania m.in. magazynów energii. Kwota w wysokości 900 mln zł wesprze niskoemisyjny transport, infrastrukturę ładowania EV oraz tankowania wodoru. W ramach programów Nowa Energia i Energia zostanie przeznaczonych 750 mln zł. Ponadto, w kolejnym roku popłyną środki na przedsięwzięcia wspierające budownictwo energooszczędne w wysokości 537 mln zł.

Znaczne środki pieniężne zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, adaptacji do zmian klimatu oraz poprawy środowiska – na te cele popłyną środki w wysokości 1 mld zł. Na aktywności związane z monitoringiem środowiska i zwiększeniem retencji – 440 mln zł. Oznacza to, że program Moja Woda będzie kontynuowany. Zakłada się dotacje w wysokości 5 tys. zł.

Na polepszenie systemów oczyszczania ścieków w aglomeracjach zostaną przeznaczone środki w wysokości 400 mln zł, a poza aglomeracjami – ponad 150 mln zł. 330 mln zł trafi na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadową w tym usuwanie porzuconych odpadów. 1,5 mld zł trafi na wpłaty do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu Przewozów Autobusowych.

NFOŚiGW zastrzegł, że we wstępnie przedstawionym planie nie uwzględniono funduszy europejskich, które są uwzględniane pozabilansowo.

Źródło: PAP/WNP.pl

Zobacz również