NFOŚiGW uruchamia kolejne środki na rozwój geotermii! 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powiększył pulę programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” o 178 mln zł, dzięki czemu na dofinansowanie będzie mogło się załapać dodatkowe 12 gmin. Do tej pory przedstawiono 18 samorządów, które będą mogły uzyskać nawet 100% pokrycia kosztów wykonania odwiertu. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Krok pierwszy - rozpoznanie

Program „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” ma na celu wsparcie finansowe pierwszych działań związanych z oszacowaniem lokalnego potencjału geotermii. Beneficjenci programu są zobowiązani do przeznaczenia środków na wykonanie pierwszego otworu badawczo-rozpoznawczego. Dzięki dofinansowaniu istnieje możliwość pokrycia całości kosztów wykonywanych prac. Początkowy budżet programu zamknął się w 530 mln złotych, z czego 480 mln zł to dotacje, a 50 mln pożyczki dla beneficjentów. NFOŚiGW informuje, że planowany okres wdrażania programu to lata 2020-2028. Jednak nabór wniosków do pierwszego etapu, który obejmował podział dotacji między beneficjentów, zakończył się 3 października ubiegłego roku. Co do pożyczek - strony zainteresowane mają czas do 30 listopada 2025 roku.  

Duże zainteresowanie programem 

Dnia 24-go listopada ogłoszeni zostali pierwsi beneficjenci programu. Dzięki realizacji idei wsparcia rozwoju geotermii będzie ona mogła zawitać do 18 kolejnych gmin. Ich dokładne lokalizacje zostały podane poniżej:

Wymienione na mapie lokalizacje gmin dotyczą 18 wniosków pozytywnie zaopiniowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Należą do nich wnioski:
 

 • Gminy i Miasta Grójec,
 • Gminy Lesznowola, 
 • Gminy Barlinek,
 • Gminy Myślibórz, 
 • Gminy Nysa, 
 • Gminy Strzelce Krajeńskie, 
 • Gminy Miasto Szczecin, 
 • Gminy Błonie, 
 • Gminy Miejskiej Chojnice,
 • Gminy Koluszki,
 • Gminy Jabłonna, 
 • Gminy Miejskiej Kraków,
 • Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
 • Gminy Police, 
 • Gminy Stare Babice,
 • Miasta i Gminy Serock, 
 • Gminy Miasto Sierpc, 
 • Gminy Kruszwica. 

Jeżeli okaże się, że zasoby geotermalne z terenu powyższych lokalizacji są perspektywiczne, należy zainwestować w ich eksploatację. Szybki rozwój nawet kilku takich instalacji będzie znaczącym wsparciem dla sektora geotermalnego w Polsce. Co najważniejsze - skorzysta na tym środowisko:

–Celem programów wspierających geotermię jest zwiększenie wykorzystania zasobów wód termalnych w Polsce. Ich efektem będzie zmniejszona emisja gazów cieplarnianych do atmosfery, zmniejszone zapotrzebowanie na zasoby naturalne oraz zastąpienie paliw opałowych nieprzyjaznych środowisku na rzecz odnawialnych źródeł energii. Geotermia to niewątpliwie najlepsze odnawialne źródło energii. Jest stabilne i przewidywalne, ale również stosunkowo tanie, jeśli chodzi o dalszą perspektywę funkcjonowania – Artur Michalski, wiceprezes zarządu NFOŚiGW.

Geotermia jako stabilne źródło generacji energii może odegrać ważną rolę w transformacji energetycznej Polski. By jeszcze lepiej wykorzystać ten potencjał, zwiększono pulę programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”:

–Rozwój geotermii będącej odnawialnym źródłem energii jest jednym z celów Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Geotermia to potencjał, który powinny wykorzystywać samorządy. Odnawialne źródła energii to nasza przyszłość, dlatego Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierają tego typu projekty. Programy priorytetowe cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego ogłaszamy zwiększenie budżetu w naborze programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” – mówi Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju

Dzięki zwiększeniu alokacji środków o 178 mln złotych kolejne 12 gmin będzie mogło skorzystać z dofinansowania. Samorządy mogą również uzyskać wsparcie w celu kontynuowania prac nad rozwojem geotermii. Kolejne oferty programowe NFOŚiGW, m.in. program priorytetowy Polska Geotermia Plus czy środki unijne wspierają już etap inwestycyjny związany z budową ciepłowni i dystrybucją ciepła. Działania te  pozwalają uczynić z geotermii istotny element transformacji ciepłownictwa, która ma na celu nie tylko ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności i efektywności energetycznej gospodarki, ale również poprawę warunków życia obywateli - czytamy na stronie NFOŚiGW.

Źródło: NFOŚiGW

Zobacz również