NFOŚiGW udzieli wsparcia na poprawę efektywności energetycznej.

Budżet ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu wynosi 100 mln zł. W jego ramach, od NFOŚiGW wsparcie mogą uzyskać duże przedsiębiorstwa, które chcą zainwestować w energooszczędne technologie.
Chodzi m.in. o takie działania, jak: przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach (wszelkie izolacje termiczne, ocieplenia); zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach przez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie, oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych; budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE, takie jak choćby fotowoltaika); zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.
Udział dofinansowania w postaci pomocy zwrotnej na poziomie projektu nie może przekroczyć 75%. Przy czym pomoc zwrotna to oprocentowane zwrotne dofinansowanie z możliwością umorzenia spłat części kapitału tej pomocy (tj. przyznania premii inwestycyjnej), którego wysokość uzależniona jest od osiągnięcia zakładanego efektu (zmniejszenia zużycia energii) w wysokości od 5% do 15% wysokości wydatków kwalifikowalnych.
Znalezione obrazy dla zapytania NFOŚIGW
Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom lub podmiotom będącymi dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz dużych przedsiębiorstw.

To świetna okazja dla przedsiębiorców na unowocześnienie zakładów. Wyższa efektywność energetyczna to nie tylko działanie na rzecz ochrony środowiska, ale też znaczne oszczędności. W Polsce ciągle istnieje duże pole do popisu dla takich działań. Szczególnie w przemyśle, termomodernizacja i inwestycje w technologie energooszczędne potrafią się szybko zwrócić. Dzieje się tak, ponieważ wysokie temperatury sprzyjają dużym utratom ciepła. Poprawa efektywności izolacji potrafi znacznie je obniżyć.

Warto zauważyć, że wysokie dofinansowanie będzie w stanie dodatkowo skrócić ten czas, pozwalając przedsiębiorcom na efektywne obniżenie kosztów pracy całych zakładów.

Warto z tej szansy skorzystać. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował wnioski w ramach działania 1.2 POIiŚ 2014-2020 w terminie od 31 stycznia do 30 marca 2018 r.

źródło : NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia