Jak wczoraj podał NFOŚiGW na swojej oficjalnej stronie, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Piotr Woźny, kontynuuje konsultacje społeczne stanowiska prezentującego model współpracy między NFOŚiGW a sektorem bankowym przy realizacji celów strategicznych rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Tym samym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prosi uczestników konsultacji społecznych o przekazanie uwag do stanowiska konsultacyjnego do dnia 3 października 2019 r. na adres mailowy: sektorbankowyCzystePowietrze@nfosigw.gov.pl

Elementy współpracy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska chciałby podjąć z sektorem bankowym współpracę i prosić o wsparcie w kierowaniu wniosków do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

Polacy pokochali bankowość elektroniczną jako narzędzie składania wniosków do administracji. I dlatego chcielibyśmy, żeby bankowość elektroniczna służyła jako brama do składania wniosków w programie „Czyste Powietrze” – wylicza prezes NFOŚiGW.

Drugim bardzo ważnym elementem byłaby współpraca w ramach pomostowego finansowania inwestycji termomodernizacyjnych. Narodowy Fundusz chciałby, aby Polakom, którzy mają zdolność kredytową, banki stworzyły możliwość pomostowego finansowania inwestycji, w ramach których otrzymali wsparcie w Czystym Powietrzu.

Wydatki następnie zostałyby zmniejszone o około 30 − 35%, czyli o środki publiczne. Albo o ulgę podatkową, albo o dotację – wyjaśnia Piotr Woźny.

Trzecim elementem współpracy byłoby wypracowanie wspólnej kampanii informacyjno- marketingowej.

Wierzymy, że jeżeli banki wprowadzą tego typu produkty do swojej oferty i będą tłumaczyć ludziom, że w ten sposób poprawiamy efektywność energetyczną naszych domów, zmniejszamy zapotrzebowanie na energię i ograniczamy emisję szkodliwych substancji − to szybciej wyczyścimy powietrze w Polsce, szybciej będziemy zdrowi i mniej będziemy narażali nasze życie – tłumaczy prezes NFOŚiGW.

Termin wydłużony

Termin konsultacji w sprawie współpracy sektora bankowego z NFOŚiGW w ramach programu „Czyste Powietrze” został wydłużony, a rozmowy trwają. Nowe informacje będziemy podawali na bieżąco!


Chcesz dowiedzieć się więcej o Programie Czyste Powietrze? Dołącz do uczestników II Kongresu Trendy Energetyczne!

Weź udział w dyskusji o MEGATRENDACH w energetyce w Polsce!


Redakcja GLOBEnergia