Ustawa o systemie handlu emisjami

3 marca br. został przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o systemie handlu emisjami. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w latach 2021-2030. Dzięki zmianom, Polska będzie mogła skorzystać z unijnego Funduszu Modernizacyjnego, którego środki przeznaczone są na modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej w państwach UE.

W ramach ustawy wprowadzono procedurę ubiegania się o wsparcie ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Przewiduje ona składanie wniosków o dofinansowanie, ich selekcję, zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, a także dokumentowanie jego realizacji i osiąganych postępów realizacji. Ze środków Funduszu Modernizacyjnego skorzystają przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych, które realizują inwestycje kwalifikujące się do udzielenia dofinansowania.

Fundusz Modernizacyjny służy modernizacji sektora energii w państwach o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji CO2. Będzie zasilany ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 z unijnej puli. Polska otrzyma 43 proc. Funduszu Modernizacyjnego do 2030 r.

Zgodnie ze wstępnymi szacunkami, Polsce zostaną przydzielone środki pochodzące ze sprzedaży ok. 135 mln uprawnień do emisji. Ich wartość – w zależności od popytu na uprawnienia i ich cen rynkowych – sięgnie od 2 do 4,8 mld euro. Całkowita pula środków Funduszu, która wygeneruje sprzedaż uprawnień do emisji, będzie znana pod koniec 2030 r. Wysokość tych środków będzie zależna od cen uprawnień do emisji, jakie będą notowane na aukcjach.

NFOŚiGW operatorem

NFOŚiGW jako operator będzie zarządzał nowym strumieniem środków na rzecz modernizacji sektora energetycznego w Polsce. Finansowanie inwestycji ze środków Funduszu Modernizacyjnego będzie odbywało się w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW. Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie z Funduszu Modernizacyjnego uruchamiane będą przez Narodowy Funduszu w 2021 r.

NFOŚiGW od 30 lat stanowi najważniejszy element polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym w tym obszarze. W okresie 1989-2016 NFOŚiGW zawarł ponad 28 tys. umów o dofinansowanie projektów, wypłacając ze środków krajowych ok. 9,8 mld euro. W tym okresie dofinansowano również przedsięwzięcia ekologiczne kwotą ok. 6,4 mld euro ze środków europejskich obsługiwanych przez NFOŚiGW. NFOŚiGW zapewniał i zapewnia wykorzystanie funduszy zagranicznych, przeznaczonych na ochronę środowiska, m.in. z Funduszu PHARE, Funduszu ISPA, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu LIFE+, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Źródło: NFOŚiGW/KPRM/RCL

 

 

Redakcja GLOBEnergia