Nie będzie progu dochodowego. Rząd przyjął ustawę zamrażającą ceny gazu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, który został przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Ustawa ma spowodować, że ceny gazu i usług dystrybucji dla odbiorców nie wzrosną w przyszłym roku w porównaniu do stawek z 2022 roku. Dla przedsiębiorstw energetycznych wprowadzony zostanie natomiast mechanizm rekompensat.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Po ustawach dotyczących dodatku węglowego, dodatków do innych paliw stałych oraz zamrożeniu cen energii elektrycznej, rząd zaproponował kolejne rozwiązania, które mają ochronić odbiorców przed wzrostem cen gazu.

Do końca roku jest zamrożona taryfa na gaz dla gospodarstw domowych. Ta ustawa kończy się w grudniu tego roku, więc tak jak wielokrotnie zapowiadaliśmy, przygotowaliśmy nowe rozwiązanie.

Zapowiedziała w ubiegłym tygodniu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa

25 listopada rząd przyjął projekt ustawy, który zakłada, że w 2023 roku wprowadzona zostanie maksymalna cena za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh oraz zamrożona zostanie wysokość stawek opłat dystrybucyjnych.

Kto zostanie objęty ochroną?

Ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli:

  • gospodarstwa domowe;
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach;
  • podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT. Zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego). Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktur.

Bez progu dochodowego

Wcześniej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że pomoc dla odbiorców gazu będzie uzależniona od progu dochodowego. Z projektu ustawy wynika, że zasada zamrożonej taryfy będzie obowiązywała dla wszystkich, bez względu na zarobki.

Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych

W zamian za utrzymanie cen gazu dla odbiorców na poziomie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty. Na wsparcie odbiorców gazu ziemnego, w ramach mechanizmu dopłat do taryf, rząd przeznaczył 10 mld zł.

Całość ustawy to będzie około 30 mld zł, ona się składa z kilku pozycji. Z jednej strony będzie to rekompensata dla podmiotów, które będą dostarczały gaz, które kupują gaz po wyższej stawce. Będzie to rekompensata między zatwierdzoną taryfą, bo Urząd Regulacji Energetyki zatwierdza taryfę, a tą stawką 200 zł, która jest stawką zamrożoną.

Poinformowała Anna Moskwa, cytowana przez PAP

Źródło: gov.pl, PAP

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia