4 kwietnia 2016 przedstawiciele branży fotowoltaicznej odbyli spotkanie z powołanym niedawno Dyrektorem Departamentu ds. Energii, Andrzejem Kaźmierskim.

 

W czasie targów ENEX w Kielcach miało miejsce bardzo istotne dla branży fotowoltaicznej wydarzenie polegające na porozumieniu oraz wspólnym stanowisku wielu środowisk, stowarzyszeń oraz kilku dziesięciu firm z branży. Przy tworzeniu postulatów zależało nam na osiągnięciu szerokiego porozumienia ponad podziałami. Szukaliśmy rozwiązań możliwych do zaakceptowania przez całą branżę mając jednocześnie na uwadze propozycję strony rządowej. Stąd właśnie zapisy mające na celu zwiększenie wsparcia dla konsumpcji energii na potrzeby własne niż jej odsprzedaży do sieci, na czym zależy Ministerstwu Energii.” – relacjonował przed spotkaniem Bogdan Szymański, prezes SBF Polska PV.
 
Jak udało się wczorajsze spotkanie w Ministerstwie Energii?
 
Pomimo, że atmosfera na spotkaniu była bardzo miła, zapewne ze względu na wiele wspólnych postulatów, które chce osiągnąć zarówno branża jak i Ministerstwo Energii pojawiły się tez tematy, w których niestety uzyskanie porozumienia będzie sprawą bardzo trudną. 
 
Jedno co jest pewne to to, że Ministerstwo Energii jest otwarte na dialog z branżą w sprawach technicznych, a ten trudny do rozmów obszar to niestety system wsparcia. 
Jak opowiada Bogdan Szymański, pozytywnymi przesłankami z dzisiejszego spotkania jest możliwe porozumienie dotyczące net meteringu, definicji prosumenta, wyeliminowania obowiązku kwartalnych raportów.
 
Co do definicji mikroinstalacji nic nie ulegnie zmianie, a więc będą to dalej instalacje o mocy do 40 kW, a prosumentem ma być każdy końcowy odbiorca energii, który zainwestuje w mikroinstalację. Istotny jest fakt, że intencją Ministerstwa Energii w ramach przygotowywanego systemu wsparcia jest zapewnienie zwrotu inwestycji z mikroinstalacji w czasie 9-11 lat, jednak trudno uzyskać taki okres zwrotu przy net meteringu 0,7:1.  
 
Nie wszystkie informacje pochodzące z DOE napawają optymizmem. Wyraźnie wyczuwalny jest opór przedstawicieli Ministerstwa Energii w zakresie taryf gwarantowanych. Ministerstwo chce możliwości sprzedaży energii po cenie hurtowej zgodnie z obecna regulacją. 
 
Kolejne niepokoje budzą plany Ministerstwa w sprawie net meteringu. Ministerstwo sugeruje wprowadzenie rozliczeń na zasadzie możliwości poboru 0,7 kWh za każdą wyprodukowaną i oddaną do sieci 1 kWh energii dla instalacji do 7kW. Dla instalacji powyżej 7 kW rozliczenia będą przeprowadzane na zasadzie 0,5 kWh za każdą oddana do sieci 1 kWh, a w przypadku instalacji z dotacją nawet 0,35 kWh za 1kWh.  
 
Redakcja GLOBEnergia