Na początku lutego, ZGW RP, SGPEO i PSEW skierowały apel do Rządu Polskiego o zmiany w ustawie odległościowej, a szczególnie o usunięcie tzw. zasady 10H. Choć oficjalnego stanowiska rządu jeszcze nie ma, Piotr Czopek dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Aktywów Państwowych oświadczył, że resort patrzy na projekt „nieprzychylnie”. Sejmowa komisja infrastruktury zarekomendowała w czwartek odrzucenie w całości poselskiego projektu łagodzącego zapisy ustawy o zakazie budowy wiatraków w pobliżu zabudowań poprzez wydłużenie okresu możliwości uzyskania warunków zabudowy.

Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu w głosowaniu przeszedł stosunkiem 15 głosów do 9, więc komisja będzie rekomendowała Sejmowi odrzucenie projektu w całości.

Zgłoszony projekt

Obowiązująca od lipca 2016 r. tzw. ustawa odległościowa zakazuje nie tylko budowy turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 10-krotność ich wysokości od budynków i niektórych form ochrony przyrody, ale też w praktyce nie zezwala na budowę budynków mieszkalnych w pobliżu istniejących wiatraków. Ustawa z 2016 r. przewidywała 3-letni okres przejściowy na możliwość uzyskania warunków zabudowy w strefie ochronnej istniejących wiatraków. Termin upłynął w lipcu 2019 r.

Zgłoszony przez posłów PSL i Kukiz’15 projekt przewidywał wydłużenie z 3 do 6 lat tego okresu, co oznaczałoby możliwość uzyskania WZ do lipca 2022 r.

Projekt został odrzucony przez sejmową komisję infrastruktury w pierwszym czytaniu stosunkiem 15 do 9 głosów.

W zamierzeniu, ustanowienie minimalnej odległości miało chronić lokalne społeczności. Okazuje się jednak, że wynik jest zupełnie inny. Środowiska samorządowe zrzeszone w Stowarzyszeniu Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, czy też w Związku Gmin Wiejskich RP wskazywały w swoich stanowiskach wyrażanych w roku 2016 na zdecydowanie negatywne skutki wprowadzenia zapisów tej ustawy w życie. Jednakże mimo próśb i apeli, resort nie patrzy przychylnie na złagodzenie ustawy odległościowej.

Nowelizacja ustawy OZE z połowy 2019 roku

Warto przypomnieć, że nowelizacja ustawy OZE, która weszła w życie w połowie 2019 roku, nieco zmodyfikowała ustawę odległościową. Zgodnie z jej zapisami pozwolenia na budowę nowych turbin wiatrowych wydane przed jej wejściem w życie zachowują ważność do 16 lipca 2021 r. Wprowadzony nowy termin to 5 lat od wejścia w życie nowelizacji, czyli połowa roku 2024 r.

Źródła: samorzad.pap.pl

Redakcja GLOBEnergia