Power Ring, czyli „Europejski rynek energii między Zjednoczoną Europą i odrębnością narodową” to konferencja, która miała miejsce 8 grudnia 2014 w Ministerstwie Gospodarki w której wziął udział minister gospodarki Janusz Piechociński.

Konferencja dotyczyła zmian w sektorze energetyki i przemysłu w skali Europy. Jak czytamy na stronach Ministerstwa Gospodarki, zdaniem ministra gospodarki: „nie ma sprzeczności w rozwoju energetyki odnawialnej oraz opartej na węglu czy uranie. Wszystkie te technologie muszą się wspierać, gdyż dopiero razem zagwarantują nam bezpieczeństwo energetyczne”.

Istotnym elementem konferencji była prezentacja raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej – „World Energy Outlook 2014”. Raport bezpośrednio odnosi się do problemów światowego sektora energetycznego. Jak przewiduje dokument, w najbliższych latach, aż do roku 2040 technologie oparte na odnawialnych źródłach energii będą szybko zyskiwać na popularności, pod wpływem spadków ich cen i licznych programów dopłat. Przewiduje się również, że w 2040 roku dostawy energii na świecie będą podzielone na cztery, prawie równe części :

• niskoemisyjne źródła jądrowe i odnawialne źródła energii
• ropa naftowa,
• gaz ziemny
• węgiel

Raport przewiduje pozytywne perspektywy dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Powołując się na dokument można stwierdzić, że będą one do 2040 roku stanowić prawie połowę globalnego wzrostu produkcji energii elektrycznej. Najlepsze perspektywy przypisywane są energetyce wiatrowej, wodnej oraz technologiom solarnym.

Bilans globalnego systemu energetycznego nie napawa jednak optymizmem. W dalszym ciągu poważnym problemem jest ubóstwo energetyczne. W Afryce Subsaharyjskiej dwie na trzy osoby nie mają dostępu do energii elektrycznej, a taka sytuacja działa hamująco na rozwój gospodarczy i społeczny.

Dotacje mające na celu zwiększenie dostępu do energii, nie pomagają tym, którzy potrzebują go najbardziej i zniechęcają równocześnie do inwestycji w efektywność i odnawialne źródła energii.

Ministerstwo Środowiska
World Energy Outlook 2014