Nie udało się osiągnąć celu w zakresie OZE na 2010 r.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Według szacunkowych danych na koniec 2010 r. udało się osiągnąć zaledwie 80% celu indykatywnego.Zgodnie z zobowiązaniami, które przyjęła na siebie Polska podpisując Traktat Akcesyjny, do roku 2010 7,5% energii w krajowym bilansie zużycia energii elektrycznej brutto pochodzić miało ze źródeł odnawialnych.Tymczasem w ubiegłym roku wszystkie źródła OZE wygenerowały ok. 9,3 TWh energii elektrycznej (według danych URE - stan na 25 stycznia 2011 r.), co przy zużyciu energii elektrycznej brutto na poziomie 155 TWh (dane szacunkowe PSE Operator) daje zaledwie 6% udziału OZE.

Chociaż za brak wypełnienia celu indykatywnego nie grożą bezpośrednio żadne kary ze strony Komisji Europejskiej, jednakże jest to bardzo zły prognostyk w kontekście realizacji celu obligatoryjnego. Dla przypomnienia w 2008 r. udział OZE wyniósł 4,3%, w 2009 r. było to 5,5%. Biorąc pod uwagę, że w 2010 r. wartość ta wzrosła zaledwie o ok. 0,5%, jeżeli ten trend się utrzyma, osiągnięcie w 2020 r. krajowego celu w zakresie udziału energii odnawialnej w finalnym zużyciu energii elektrycznej brutto, określonego w KPD na poziomie ponad 19% może okazać się całkiem niemożliwe. Zwłaszcza, że wszystkie dostępne środki zostały już w dużej mierze wykorzystane i bez aktywnego wsparcia ze strony Rządu rozwój sektora zielonej energii elektrycznej w Polsce zostanie jeszcze bardziej zahamowany.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej