Ceny gazu niższe, stawki dystrybucyjne nieco w górę – Prezes URE zatwierdził taryfy kluczowym przedsiębiorstwom sektora gazowego.

17 grudnia 2014 r. Prezes URE zakończył postępowania o zatwierdzenie taryf ustalonych przez kluczowe przedsiębiorstwa sektora gazowego, tj.: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny (PGNiG OD), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM (OGP), SGT EuRoPol Gaz (EuRoPol) oraz Polską Spółkę Gazownictwa (PSG).

Średnie ceny gazu dla odbiorców PGNiG Obrót Detaliczny w 2015 roku będą niższe od cen tegorocznych o 1,8% dla gazu wysokometanowego, 0,8% dla gazu zaazotowanego Lw i o 1% dla gazu zaazotowanego Ls. W przypadku odbiorców PGNiG – nabywających paliwa do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m3 – spadek średnich cen wyniesie 4% dla gazu wysokometanowego i 1,4% dla gazu zaazotowanego. Natomiast stawki przedsiębiorstw sieciowych będą wyższe o ok. 1,5% dla odbiorców EuRoPol Gaz; o 6,4% dla odbiorców GAZ-SYSTEM, a dla odbiorców PSG o 3% dla gazu wysokometanowego; 2,3% dla gazu zaazotowanego Ls i 2,9% dla gazu zaazotowanego Lw. Wzrost stawek opłat dwóch ostatnich przedsiębiorstw sieciowych podyktowany jest koniecznością zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienia środków na modernizację oraz rozwój sieci gazowej.

W wyniku zatwierdzenia nowych taryf płatności odbiorców w gospodarstwach domowych związane z zakupem paliw gazowych od PGNiG Obrót Detaliczny, w ramach umów kompleksowych, nie zmienią się.

Skutki finansowe dla grup odbiorców, w których rozliczane są gospodarstwa domowe, w podziale na obszary dystrybucyjne przedstawiono poniżej. Efekty zmian policzone zostały na podstawie zużycia gazu w 2013 r. przez statystycznego odbiorcę w danej grupie taryfowej.

1gaz
2gaz
3gaz

Taryfa PGNiG mająca zastosowanie do przedsiębiorstw nabywających paliwa do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu przekraczającym 25 mln m3 będzie obowiązywała przez 4 miesiące, tj. do końca kwietnia 2015 roku. Pozostałe taryfy zatwierdzone zostały na okres do 31 grudnia 2015 r.

Źródło: URE