Nieco ponad 700 wniosków o dofinansowanie z Agroenergii. NFOŚiGW wydłuża nabór

W tym roku zostały uruchomione dwie części programu Agroenergia, skierowanego do rolników. Zbliża się koniec roku, więc pytamy o efekty programu. W jednej z części wydłużono termin naboru - przyczyny wyjaśnia nam Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBENERGIA. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Podziel się

W ramach Agroenergii Narodowy Fundusz oferuje dla rolników dotacje oraz niskooprocentowane pożyczki. Środki finansowe mają być wsparciem dla gospodarstw rolnych w rozwoju źródeł energii, w szczególności OZE. Rolnicy są obecnie zainteresowani inwestycjami w tanie źródła energii w dobie jej rosnących cen. Postępująca elektryfikacja rolnictwa także przedkłada się na rosnące koszty działalności gospodarstw rolnych. Nadzieja pojawiła się w programie Agroenergia.

1 część – złożono ponad 700 wniosków

1 października 2021 roku rozpoczął się nabór wniosków w 1 części, która jest wdrażana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz. W jej ramach rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszącej zwiększającej autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia.

NFOŚIGW informuje nas, że na realizację programu Agroenergia NFOŚiGW udostępnił wojewódzkim funduszom kwotę 50 mln zł. Nabór w I części potrwa do wyczerpania środków. Według stanu na dzień 8 grudnia 2021 roku, do wojewódzkich funduszy wpłynęło 708 wniosków na łączną kwotę 9 712 819,00 zł.

Najwięcej wniosków dotychczas złożono do WFOŚiGW w Warszawie – ich liczba sięga 127 na kwotę dofinansowania ponad 1,7 mln zł. Na drugim miejscu znalazł się WFOŚiGW w Białymstoku (88 wniosków na kwotę 1,2 mln zł) oraz w Poznaniu (80 wniosków na kwotę 1,1 mln zł). Szczegółowe dane NFOŚiGW udostępnił w poniższej tabeli.

Zestawienie wniosków w naborze programu Agroenergia WF (GWD)

L.pWojewódzki FunduszKwota podpisanych umów NF/WFLiczba wniosków złożonych do 08-12-2021Kwota wniosków złożonych do 08-12-2021
1.Wrocław2 500 000,0034445 764,00
2.Toruń2 400 000,0049731 961,00
3.Lublin1 700 000,0014163 697,00
4.Zielona Góra350 000,00582 087,00
5.Łódź3 300 000,0049636 334,00
6.Kraków2 000 000,0026327 911,00
7.Warszawa14 170 000,001271 723 151,00
8.Opole680 000,0030387 405,00
9.Rzeszów2 000 000,0019187 699,00
10.Białystok1 600 000,00881 262 133,00
11.Gdańsk5 500 000,0045670 158,00
12.Katowice1 000 000,0042610 558,00
13.Kielce2 800 000,0041497 295,00
14.Olsztyn850 000,0041579 963,00
15.Poznań7 900 000,00801 132 159,00
16.Szczecin1 250 000,0018274 544,00
Razem 50 000 000,00 708 9 712 819,00

Źródło: NFOŚiGW

2 część – nie wpłynął żaden wniosek, ale wydłużono termin. NFOŚiGW wyjaśnia

Narodowy Fundusz informuje, że w ramach naboru do 2 części programu Agroenergia nie złożono jeszcze wniosków, jednak NFOŚiGW obserwuje bardzo duże zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów, szczególnie w odniesieniu do  dofinansowania biogazowni.

- Wpływa do Narodowego Funduszu również wiele pytań o wsparcie dla małych elektrowni wodnych. Wnioskodawcy sygnalizują jednak, że potrzebują więcej czasu na zebranie stosownej dokumentacji (chodzi o relatywnie duże inwestycje w branży) – po to, aby wnioski mogły być jak najlepiej przygotowane. Na tym zależy obu stronom, dlatego Zarząd NFOŚiGW postanowił wydłużyć nabór w 2 części programu Agroenergia do 30 września 2022 roku – wskazuje NFOŚIGW.

Przypomnijmy że w ramach 2 części programu wspierany jest rozwój biogazowni rolniczych o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrowni wodnych nie większej niż 500 kW.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBENERGIA. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom