Nieczynny kamieniołom strefą rozwoju odnawialnych źródeł energii

Czy nieczynny kamieniołom musi być niszczejącym miejscem skazanym na zapomnienie? Bynajmniej. Wystarczy tylko mieć pomysł, niezłomność i pasję do nowych technologii oraz finansowanie, by zamienić takie miejsce jak nieczynny kamieniołom porfiru, w wysoce wyspecjalizowaną strefę aktywności gospodarczej, skupioną na rozwoju odnawialnych źródeł energii i rozpoznawaniu nowych technologii energetycznych. Towarzyszymy otwarciu Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Porfir w Miękinii wydobywano już w XVIII wieku. Początkowo był to tylko niewielki łom, w którym ręcznie wydobywano kamień na potrzeby okolicznych mieszkańców. W XIX wieku rozpoczęto wydobycie na większą skalę, nieprzerwanie pracował również w czasie I i II wojny światowej. W 1975 r. kopalnię zamknięto z powodu wyeksploatowania złoża. Teraz, to miejsce dostało drugie życie. Wokół zbiornika wodnego po wyrobisku magmowych skał wulkanicznych powstała Strefa Aktywności Gospodarczej, czyli miejsce do współpracy samorządu z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz przedsiębiorcami. Strefa ma służyć firmom i naukowcom zajmującym się odnawialnymi źródłami energii. Obszar całej strefy liczy prawie 16 hektarów, z czego 4 hektary to tereny inwestycyjne. Wydarzenie, które mieliśmy okazję prowadzić i moderować odbyło się 12 grudnia 2022 r., połączone zostało z konferencją dotyczącą inwestycji w OZE, jako szansy na rozwój małych gmin.

Burmistrz gminy Krzeszowice, Wacław Grzegorczyk poinformował, że inwestycja kosztowała ponad 7 mln zł. Z tego z UE pozyskano ponad 4,1 mln zł. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano 1,1 mln zł, a gmina Krzeszowice dołożyła brakującą kwotę 1,8 mln zł. Na inwestycję złożyło się przygotowanie planu zagospodarowania terenu, wykonanie podziału geodezyjnego obszaru, wydzielającego działki inwestycyjne, budowa całej infrastruktury, wraz z drogami łączącymi strefę z drogą publiczną w Miękini.

(...) Nasza idea stworzenia miejsca łączącego biznes i naukę się spełnia. Teraz przed samorządem kolejne zadania związane z realizacją na tym terenie projektów o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym i rekreacyjnym.

powiedział burmistrz Wacław Gregorczyk.
SAG Miękinia Dziadzio i Gregorczyk
Otwarcie SAG w Miękini, Burmistrz Krzeszowic Wacław Gregorczyk i Minister Piotr Dziadzio, fot. Joanna Kaczorowska, Referat Promocji i Współpracy UM Krzeszowice

Współpraca z AGH

Cały projekt nie miałby szans na realizację, gdyby nie współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Na otwarciu Strefy obecny był sam Piotr Dziadzio, Wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju, który powiedział, że w ramach aktywności HUB-u Naukowo-Technologiczno-Biznesowego w Miękini będą realizowane projekty wdrożeniowe, w tym również rozwój prototypowych rozwiązań pomp ciepła, które znajdą zastosowania w ciepłownictwie indywidualnym, jak również w ciepłownictwie systemowym. Mają to być polskie rozwiązania dostosowane do naszych potrzeb. 

Minister zwrócił uwagę na rolę gmin w transformacji energetycznej i na korzyści, jakie mogą wynikać z możliwości konsultacji pomysłów z ekspertami:

Każda z gmin, która chce brać udział w takiej transformacji powinna konsultować swoje pomysły ze specjalistami, aby optymalnie zaplanować wykorzystanie dostępnych na jej obszarze źródeł energii. Może to być geotermia klasyczna, geotermia niskotemperaturowa, biomasa, biometan, PV lub hybrydowe rozwiązania

opowiadał podczas otwarcia Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini Piotr Dziadzio. 
Minister Piotr Dziadzio podczas otwarcia SAG w Miękini, fot. Joanna Kaczorowska, Referat Promocji i Współpracy UM Krzeszowice

Piotr Dziadzio podkreślił również, że inwestycje w OZE  szansą na rozwój małych gmin, a ambitne cele i wyzwanie są bardzo ważne dla realizacji transformacji energetycznej. Zaznaczył, że jest to jeden z ważniejszych kierunków i cenniejszych warunków do tego, ażeby gmina Krzeszowice rozwijała się.

W konferencji otwierającej Strefę Aktywności Gospodarczej w Miękini uczestniczyli przedsiębiorcy, inwestorzy, biznesmeni, radni i samorządowcy. Konferencje oraz panel dyskusyjny prowadził redaktor naczelny GLOBENERGII - Grzegorz Burek.