Niedaleko Bełchatowa powstanie fabryka magazynów energii


Obecnie w Polsce trwają przygotowania do rozpoczęcia inwestycji w fabrykę magazynów energii. Prywatny inwestor, koordynujący całą inwestycję, zapowiada, że nastąpi to na przełomie 2022 i 2023 roku. Wczoraj zakomunikował, że zawarł z Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów umowę nabycia nieruchomości z przeznaczeniem pod inwestycję.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W skali globalnej, ale także w Polsce, wzrasta popyt na magazyny energii. Interesują się nimi prywatni inwestorzy, jaki i duże koncerny energetyczne. Jedna z fabryk baterii ma powstać niedaleko Bełchatowa na terenie gminy Kleszczów. 

We wrześniu spółka POZBUD (obecnie Compremum) zawarła porozumienie w formie Memorandum of Understanding. Inwestor wraz z Durapower Holdings PTE LTD z siedzibą w Singapurze oraz Elmodis będą działać w ramach spółki celowej, dążącej do uruchomienia produkcji baterii litowo-jonowych na terenie Polski. 

Firmy chcą przygotować kompleksową produkcję magazynów energii, a dokładnie litowo-jonowych modułów i kompletnych pakietów, w tym systemów zarządzania bateriami. Elmodis dostarczy dedykowane rozwiązania do sterowania i optymalizacji magazynowania energii. Strony zakładają, że produkcja powinna zostać uruchomiona w ciągu 2 lat, czyli na przełomie 2022 i 2023 roku.

Inwestycję będzie wspierać Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE). Jej zarząd określił w decyzji warunki wsparcia dla inwestycji, która ma zostać zakończona ostatecznie do dnia 31 grudnia 2024 roku. Zostanie zapewnionych ponad 100 nowych miejsc pracy. Zadeklarowano podtrzymanie zatrudnienia na tym poziomie co najmniej do 31 grudnia 2029 roku. Łączna wartość inwestycji sięga 255 mln zł. Wsparcie, którego udzieli ŁSSE na rzecz realizacji inwestycji, udzielone zostanie w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 35 proc. kosztów kwalifikowanych przez okres 12 lat. 

Wczoraj inwestor poinformował, że 28 lutego 2022 roku spółka zależna inwestora zawarła z Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów umowę nabycia nieruchomości z przeznaczeniem pod fabrykę. Porozumienie dotyczy nieruchomości o powierzchni 8,3918 ha położonej w gminie Kleszczów, w powiecie bełchatowskim (woj. łódzkie). Umowa sprzedaży została zawarta pod warunkiem, że Gmina Kleszczów nie skorzysta z przysługującego jej ustawowego prawa pierwokupu. 

- Fabryka w Kleszczowie będzie produkowała podstawowe części do magazynów energii. Dzięki temu nie trzeba będzie ich sprowadzać z Dalekiego Wschodu czy Afryki. Będą przetwarzane i dostępne na miejscu, abyśmy mogli konstruować z nich magazyny energii – zarówno te wielkopowierzchniowe, wielkomocowe, jak i te kierowane do prosumentów – powiedział w rozmowie z agencją Newseria Biznes Andrzej Laskowski z Compremum, energetyk i ekspert Centrum im. Adama Smitha.

Dodał, że lokalizacja fabryki też jest nieprzypadkowa. Po 2032 roku, kiedy w Bełchatowie zostanie wygaszone wydobycie węgla brunatnego, gmina Kleszczów będzie przygotowana do transformacji energetycznej.

Oferta magazynów będzie skierowana przede wszystkim do operatorów sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, jak i do operatorów przemysłowych posiadających własne sieci dystrybucyjne.

Źródło: Compremum/Newseria