Nielogiczna i niesprawiedliwa propozycja Zarządu Małopolski. Czy chcą nieoficjalnie umożliwić spalanie śmieci?

Zgodnie z obowiązującą uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Małopolskiego od 1 stycznia 2023 r. nie będzie możliwości użytkowania pozaklasowych kotłów oraz kominków niespełniających standardów emisyjnych. W obliczu wysokich cen paliw do ogrzewania, Zarząd Sejmiku Województwa Małopolskiego wysunął propozycję odroczenia daty likwidacji “kopciuchów” w Małopolsce. Dlaczego władzom Małopolski tak zależy na odroczeniu uchwały antysmogowej?

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Zarząd Sejmiku Województwa Małopolskiego chce przedłużenia możliwości użytkowania pozaklasowych kotłów oraz kominków niespełniających standardów emisji do 1 stycznia 2024 r. W uzasadnieniu do tej uchwały możemy przeczytać, że propozycja ta wynika z chęci rozwiązania problemu wysokich cen oraz braku dostępności węgla. Czy rzeczywiście jest na to szansa?

Spalanie węgla to najdroższy sposób ogrzewania

Wszystko wskazuje na to, że uchwała Sejmiku Województwa jest nie tylko szkodliwa dla zdrowia Małopolan, ale także w żadnym stopniu nie ochroni ich kieszeni przed wysokimi cenami węgla. Ogrzewanie za pomocą pozaklasowych kotłów, w których spalany jest węgiel lub drewno, stanowi obecnie jeden z najdroższych sposobów ogrzewania. Takie kotły są znacznie droższe w eksploatacji niż pompy ciepła czy kotły na gaz, a także zużywają dużo więcej węgla niż nowoczesne kotły z certyfikatem ekoprojektu. Oznacza to, że ich właściciele będą zużywali więcej drogiego węgla niż ci, którzy zdecydowali się na zmianę na bardziej ekologiczne urządzenia, choćby ze względu na zbliżający się termin zakazu bezklasowych kotłów.

Zezwolenie na spalanie śmieci

Widzimy więc, że odroczenie daty likwidacji starych i wysokoemisyjnych źródeł ciepła nie uchroni użytkowników bezklasowych kotłów przed wysokimi wydatkami. O co więc może chodzić? Krakowski Alarm Smogowy (KAS) ostrzega, że propozycja przedłużenia możliwości użytkowania pozaklasowych kotłów będzie praktycznie zezwoleniem na spalanie śmieci.

Kotły bezklasowe

Kotły pozaklasowe emitują do 800 mg pyłów na m3 dymu. Nowoczesne urządzenia nie mogą emitować więcej niż 40 mg pyłu na m3 dymu. Wbrew temu co twierdzi zarząd województwa, propozycja odsunięcia w czasie zakazu kopciuchów nie jest receptą na ciężką sytuację gospodarstw domowych w Małopolsce. O co może więc chodzić? W kotłach bezklasowych możliwe jest spalanie śmieci. KAS ostrzega, że pozostawienie możliwości użytkowania kopciuchów to zarazem pozostawienie możliwości spalania odpadów.

Odnosimy wrażenie, że to (możliwość spalania odpadów w kotłach - przyp. red.) jest “nieoficjalnym” celem projektowanej zmiany. Przyzwolenie na dalsze stosowanie “kopciuchów”, to przede wszystkim ułatwienie patologii jaką jest spalanie odpadów.

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy

6 lat na zmianę ogrzewania

Krakowski Alarm Smogowy (KAS) zaznacza, że mieszkańcy Małopolski mieli sześć lat na zmianę sposobu ogrzewania i likwidację pozaklasowych kotłów. KAS wymienia, że mogli liczyć na wsparcie, tj. dotacje oferowane przez gminy, samorząd regionalny , czy rząd. Przedstawiciele Krakowskiego Alarmu Smogowego zaznaczają, że uchwała antysmogowa w Małopolsce nie jest restrykcyjna i dopuszcza wiele technologii ogrzewania domów. Są to nie tylko pompy ciepła, miejska sieć ciepłownicza, kotły gazowe i pelletowe. Uchwała po 1 stycznia 2023 r. dopuszcza także spalanie węgla i drewna pod warunkiem, że są one spalane w mniej emisyjnych i bardziej efektywnych kotłach. 

Dlaczego nie warto zmieniać uchwały antysmogowej?

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy (KAS) apeluje do Zarządu Sejmiku Województwa Małopolskiego o odstąpienie od projektowanych zmian w uchwale antysmogowej. Jako argumenty podaje się brak wpływu wstrzymania walki ze smogiem na ciężką sytuację mieszkańców związaną z wysokimi cenami paliw stałych (węgla, pelletu, drewna). Zmiana uchwały będzie także miała wysoki, negatywny wpływ na jakość powietrza. KAS podaje również, że modyfikacja uchwały antysmogowej jest także niezgodna z prawem i będzie podlegać zaskarżeniu, a także naraża gminy na zwrot znacznych środków finansowych. Zmiana uchwały jest również niesprawiedliwa dla tych, którzy ze względu na nadchodzące zmiany zdecydowali się na wymianę źródła ciepła..

Jak mobilizować mieszkańców do wymiany kopciuchów?

Na szczęście nie wszyscy samorządowcy zgadzają się na luzowanie przepisów uchwały antysmogowej. Większość gmin skupionych w obwarzanku krakowskim opowiedziało się za utrzymaniem tej uchwały. Te gminy mówią wprost, że potrzebują tego narzędzia, jakim jest uchwała antysmogowa, do tego, żeby mobilizować mieszkańców do zmiany. 

Co mają zrobić rodziny w Małopolsce?

KAS domaga się, aby władze województwa małopolskiego odstąpiły od projektowanych zmian.

Władze wojewódzkie powinny aktywnie wspierać małopolskie rodziny w poprawie efektywności energetycznej domów.

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy

Krakowski Alarm Smogowy (KAS) podsumowuje, że poprawa efektywności energetycznej domów stanowi jedyny skuteczny sposób ochrony przed rosnącymi cenami energii.

Konsultacje społeczne

Do końca 24 sierpnia 2022 r. trwają konsultacje społeczne projektu, każdy mieszkaniec i mieszkanka regionu Małopolski może złożyć swoje uwagi. Formularz do składania uwag i opinii jest dostępny pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje/.

Źródło: Konferencja prasowa Krakowskiego Alarmu Smogowego (KAS)

Zobacz również