Inwestycja powstać ma do końca 2022 roku. MPWiK zapewni w ten sposób produkcję na poziomie 6,7 GWh, co odpowiada zapotrzebowaniu ok. 1550 gospodarstw domowych. Realizacja projektu pozwoli wzmocnić efektywność energetyczną przedsiębiorstwa i wygenerować znaczne oszczędności.

Umowę na zaprojektowanie i wykonanie 7 instalacji podpisano 29 stycznia 2019 r. w siedzibie przedsiębiorstwa w obecności przedstawicieli MPWiK w m.st. Warszawie S.A. oraz wykonawcy, spółki ML System.

Energia tylko na potrzeby MPWiK

Montaż instalacji PV o łącznej mocy 6,7 MW, odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy zakończyć ma się do końca 2021 r. Urządzenia zostaną umieszczone na dachach Stacji Pomp Kanałowych „Powiśle”, mieszczącej się u zbiegu ulic Karowej i Dobrej, i Pompowni „Nowodwory” przy ul. Mehoffera na Tarchominie.

Koniec 2022 r. to termin, do którego potrwać ma montaż na terenie oczyszczalni ścieków: „Czajka”, „Południe”, „Dębe” oraz w Zakładzie Północnym w Wieliszewie.

Wyprodukowana energia będzie wykorzystywana tylko na potrzeby własne MPWiK. W tym celu zostaną zastosowane specjalne systemy antypompujące, odłączające czasowo poszczególne ogniwa lub zespoły ogniw, w przypadku, gdyby produkcja energii, przewyższała zapotrzebowanie danego zakładu.

Energia odnawialna receptą na wysokie koszty

W ramach przedsięwzięcia przewidywana produkcja energii wyniesie 6,7 GWh, co powinno pokryć ok. 25 % ogólnego zapotrzebowania MPWiK na prąd. Pozwoli to wygenerować oszczędności na poziomie ok. 1,8 mln zł netto rocznie. Oznacza to, że inwestycja powinna się zwrócić w ciągu ok. 7 lat!

W celu maksymalizacji wydajności urządzeń, zostaną zastosowane ogniwa najnowszej generacji, cechujące się wysoką sprawnością i gwarantujące produkcję energii na poziomie ok. 94%.

To nie jedyna taka inwestycja!

MPWiK do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wykorzystuje głównie biogaz powstały w procesie fermentacji osadów ściekowych. W zmodernizowanej w latach 2008 – 2012 oczyszczalni ścieków „Czajka”, będącej jednocześnie małą elektrownią, rocznie pozyskuje się ok. 5,6 MW energii elektrycznej i 6,1 MW energii cieplnej. Jest ona w całości zużywana na potrzeby zakładu. Ciepłem z gazogeneratorów ogrzewane są wydzielone komory fermentacyjne, jak również wszystkie pomieszczenia na terenie oczyszczalni. Z kolei energia elektryczna zaspokaja do 50 % ogólnego zapotrzebowania „Czajki” na prąd. Podobne instalacje, ale o mniejszej wydajności, działają także na terenie oczyszczalni ścieków „Południe” i „Pruszków”.

Nowo podpisany kontrakt, to nie jedyna inwestycja w fotowoltaikę! Panele znajdują się już na dachu nowego budynku przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie. Docelowo urządzenia te osiągną moc 30 kW, co zaspokoi około 20 proc. zapotrzebowania biurowca na prąd.

Źródło: MPWiK

Redakcja GLOBEnergia