Mimo stanu zagrożenia epidemicznego, rozwój instalacji fotowoltaicznych na świecie nie ustaje. Nasi zachodni sąsiedzi w ciągu pierwszego kwartału 2020 roku zainstalowali 1,1 GW nowych mocy w fotowoltaice. W samym marcu przybyło 368 MW, czyli o 18 MW więcej niż w marcu 2019.

Dobry wynik!

Pomimo krajowych ograniczeń w Niemczech oraz stosowanych środków ostrożności w związku z rozprzestrzeniania się koronawirusa, rozwój fotowoltaiki utrzymał się na podobnym poziomie, co w zeszłym roku.

W marcu 2019 roku w Niemczech zainstalowano 350 MW nowej energii słonecznej. Dla porównania, w marcu 2020 zainstalowano 368 MW nowych mocy PV, czyli o 18 MW więcej.

Większość z nowych mocy zainstalowanych w marcu, bo aż 326 MW to systemy fotowoltaiczne o mocy do 750 kW zainstalowane w ramach systemu taryf gwarantowanych. Naziemne elektrownie fotowoltaiczne zbudowane poza programem przetargowym stanowiły 28 MW.

I kwartał 2020

Wynik z całego pierwszego kwartału 2020 w Niemczech jest nieco niższy niż w 2019 roku. W pierwszych trzech miesiącach tego roku zainstalowano 1,1 GW, a w tym samym okresie rok wcześniej 1,27 GW. Jak widać, różnica nie jest znacząca, a wynik wciąż dobry.

Moce PV zainstalowane w Niemczech

Skumulowana zainstalowana moc fotowoltaiczna w Niemczech osiągnęła 50 GW pod koniec lutego. Według planów rządowych, po osiągnięciu limitu w wysokości 52 GW, subsydia dla przemysłu fotowoltaicznego, mają zostać wstrzymane. To oznacza, że ​​pozostało około 2 GW mocy, do wstrzymania zachęt.

Źródło: pv-magazine

Redakcja GLOBEnergia