Niemcy chwalą się rekordem instalacji pomp ciepła

W 2022 roku na rynku w Niemczech pojawiło się łącznie 236 tys. pomp ciepła – wynika z danych Federalnego Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Grzewczego (BDH) i Federalnego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (BWP). Jest to wzrost o 53 proc. w porównaniu do 2021 roku.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Obecnie pompy ciepła są jedną z najszybciej rozwijających się technologii grzewczych na niemieckim rynku grzewczym w ujęciu procentowym. Niemiecki rząd wyznaczył cel, aby od 2024 r. instalować 500 tys. pomp ciepła rocznie. Dla porównania Brytyjczycy wyznaczyli sobie cel na poziomie 600 tys. urządzeń.

Niemieccy producenci masowo inwestują w rozbudowę mocy pomp ciepła. Wraz z naszymi partnerami rynkowymi robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dalej wspierać udany rozwój tego rynku 

podkreśla prezes BDH, Jan Brockmann

Zdaniem BDH do osiągnięcia celu w zakresie pomp ciepła potrzebne są jednak dalsze środki wspierające w całym łańcuchu wartości, od przemysłu i handlu po konsumenta. Na przykład rząd niemiecki musi zapewnić wsparcie dla inwestycji przemysłu krajowego w rozwój zdolności produkcyjnych. Firmy produkujące urządzenia już dzisiaj mają niedopasowane linie produkcyjne pod względem przepustowości. Problem obejmuje też braki kadrowe, na które skarżą się inne kraje jak Wielka Brytania czy Polska. 

Trendem hybrydyzacja systemów grzewczych

Do kluczowych rozwiązań technicznych, nad rozwojem których powinien pochylić się rodzimy przemysł, BDH zalicza hybrydyzację systemów grzewczych.

Na przykład pompy ciepła można idealnie połączyć z istniejącymi lub nowymi systemami grzewczymi, aby pokryć obciążenia szczytowe. Jest to coraz ważniejsze rozwiązanie, zwłaszcza w istniejących już budynkach

przekonuje BDH

Ponadto stowarzyszenie widzi, że technologie takie jak wentylacja domowa z odzyskiem ciepła, nowoczesne systemy dystrybucji ciepła, komponenty cyfrowe oraz środki efektywności, takie jak równoważenie hydrauliczne, są skuteczne w przyspieszeniu redukcji CO2 w sektorze grzewczym.

Polska może też pochwalić się rozwojem pomp ciepła

Polacy ogrzewają w większości swoje domy kotłami gazowymi oraz na paliwa stałe. Według danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), użytkowanie pomp ciepła zgłosiło 300 tys. właścicieli budynków.

PORT PC informował jesienią, że w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. Cały rynek pomp ciepła wzrósł w tym czasie o 121 proc., a pomp ciepła do ogrzewania budynków o 133 proc. Oznacza to, że w statystykach za 2022 r. możemy spodziewać się kolejnego rekordu przyrostu pomp ciepła w Polsce. W całym 2022 r. PORT PC prognozuje wzrost sprzedaży pomp ciepła do ogrzewania budynków o blisko 130 proc. ‒ do niemal 200 tys. sztuk, co oznaczać będzie ich 30 proc. udział w ogólnej liczbie urządzeń grzewczych sprzedanych w 2022 r.

Źródło: BDH/PORT PC

Zobacz również