Niemcy lepsi od Polski. Oddali 6,1 GW fotowoltaiki w 10 miesięcy 2022 r.! Jak poradziła sobie Polska?

Niemcy dodały 6,1 GW nowych systemów fotowoltaicznych w pierwszych 10 miesiącach 2022 r. Jak na tle naszych zachodnich sąsiadów poradziła sobie Polska?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Jak podaje PV magazine, Niemcy zarejestrowały w październiku 706,5 MW w nowych systemach fotowoltaicznych. Dane te podała krajowa agencja federalna ds. sieci (Bundesnetzagentur). Niemcy w październiku tego roku przyłączyli o 72 proc. megawatów w fotowoltaice więcej niż w październiku 2022 r. (rok temu było to 411,9 MW). We wrześniu 2022 r. nasi zachodni sąsiedzi również przyłączyli podobną moc w energetyce słonecznej - było to 750 MW.

W Niemczech rynek wzrósł o 28 proc.

Jak podaje Bundesnetzagentur, w tym roku w okresie od stycznia do października deweloperzy w Niemczech zbudowali 6,12 GW nowych instalacji fotowoltaicznych. W tym samym okresie 2021 r. nowe przyłącza osiągnęły poziom 4,4 GW. Jak podaje PV magazine, w październiku 607 MW zarejestrowanych systemów fotowoltaicznych zostało zainstalowanych w ramach krajowych programów zachęt „EEG”.

Fotowoltaika w Polsce w 2022 r.

W przypadku Polski, dane Agencji Rynku Energii (ARE) wskazują, że w okresie od stycznia 2022 r. do końca września 2022 r. w Polsce cała moc odnawialnych źródeł energii wzrosła z poziomu 16,9 GW do niemal 21 GW. Oznacza to wzrost o ponad 4 GW w ciągu dziewięciu miesięcy (wszystkie źródła OZE łącznie). Na koniec 2021 roku moc fotowoltaiki wynosiła 7,7 GW. W ciągu 9 ostatnich miesięcy wzrosła do poziomu prawie 11,1 GW. Oznacza to, że w polskim systemie elektroenergetycznym pojawiło się niemal 3,4 GW nowych systemów fotowoltaicznych. Z danych ARE wynika, że 2,5 GW z tej liczby przypada na systemy prosumenckie, czyli mikroinstalacji do 50 kW. Przyrosty w mocy OZE w Polsce w większości wynikają z dołączania kolejnych systemów fotowoltaicznych. Większość mocy z PV w Polsce to nie farmy fotowoltaiczne tylko instalacje prosumenckie.

Niemcy vs Polska

Po odliczeniu mocy przyłączonej przez Niemcy w październiku 2022 roku okazuje się, że nasi zachodni sąsiedzi przyłączyli 5,4 GW fotowoltaiki w okresie od stycznia do września 2022. W analogicznym okresie Polska przyłączyła 3,4 GW systemów fotowoltaicznych. Większą dysproporcję widzimy jednak, kiedy porównamy dane z września 2022 r. We wrześniu Niemcy przyłączyli 750 MW fotowoltaiki. W Polsce według danych ARE było to tylko 25 MW. Większość mocy w fotowoltaice w Polsce w tym roku została zainstalowana w pierwszym kwartale 2022 r. Wynika to ze zmiany systemu rozliczenia prosumentów energii z instalacji OZE. Od 1 kwietnia obowiązuje system rozliczania mikroinstalacji PV. Z tego względu większość inwestorów zdecydowało się na montaż instalacji fotowoltaicznej przez wejściem w życie nowego systemu rozliczeń po to by “załapać się” na stare, bardziej zrozumiałe wtedy zasady.

Sukces instalacji prosumenckich w Polsce

Moce wytwórcze w fotowoltaice opierają się głównie na mikroinstalacjach prosumenckich wybudowanych przez inwestorów indywidualnych. Za sukcesem rynku instalacji domowych poza korzystnym systemem rozliczeń prosumentów stoi również program Mój Prąd, który doczekał się już czwartej edycji.

Wyższe dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0

Od 15 grudnia 2022 r. finansowanie w aktualnej edycji programu Mój Prąd zostanie powiększone. Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych zostanie zwiększone o 2 000 zł do poziomu 6 000 w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV, lub do 7 000 zł w przypadku instalacji fotowoltaiki z dodatkowymi urządzeniami. Podwyższono też dotacje do magazynów energii, dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmianie.

W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, dofinansowanie wyniesie:

  • do mikroinstalacji - nie więcej niż 7 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).
  • do magazynu energii - nie więcej niż 16 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).

Czy trzeba składać nowy wniosek?

Pojawia się pytanie o to, czy osoby, które już złożyły wnioski w programie od kwietnia 2022 roku będą mogły skorzystać z nowych dotacji. Okazuje się, że tak. NFOŚiGW informuje, że wnioskodawcy, którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach Mój Prąd 4.0 w poprzedniej wysokości nie będą musieli składać nowego wniosku.

NFOŚiGW informuje, że dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Zmiany w programie Mój Prąd 4.0. O ile wzrośnie dofinansowanie od 15 grudnia 2022 roku?Źródło: mojprad.gov.pl
Zmiany w programie Mój Prąd 4.0. O ile wzrośnie dofinansowanie od 15 grudnia 2022 roku?
Źródło: mojprad.gov.pl

Program Mój Prąd zostanie przedłużony

Według pierwotnych założeń, Program Mój Prąd miał zakończyć się w grudniu 2022 roku. Rząd dokonuje zmian także w tym obszarze. Nabór wniosków trwający od dnia 15 kwietnia 2022 roku został przedłużony do 31 marca 2023 roku.

Więcej na temat programu Mój Prąd przeczytasz tutaj: Większe dotacje w programie Mój Prąd 4.0! Beneficjenci otrzymają wyrównanie do wyższej kwoty!

Źródło: ARE, PV MAGAZINE, GLOBENERGIA

Zobacz również