Najwyższy wskaźnik nasycenia wśród państw związkowych odnotowano w Badenii-Wirtembergii – wyniósł on 21 proc., a najniższy w Saksonii-Anhalt – zaledwie 3,4 proc. Szczególnie we wschodniej części Niemiec nadal istnieje bardzo duży potencjał do rozwoju instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków. Tylko w samym 2020 r., na dachach 150 tys. domów zainstalowano panele fotowoltaiczne.

W 2021 r. wiele gospodarstw domowych stanie w obliczu rosnących cen energii elektrycznej. Jak wynika z analiz prowadzonych od początku roku, średnia cena energii  wyniosła 31,89 eurocentów za kWh. Dla porównania cena energii produkowana w nowych instalacjach fotowoltaicznych wynosi mniej niż 10 eurocentów za kWh.

Badanie obecnego stanu rynku fotowoltaicznego w Niemczech przeprowadzone przez agencję konsultingową EUPD Research na zlecenie producenta magazynów energii E3/DC wskazuje, że na koniec ubiegłego roku w domach jedno- i dwurodzinnych zamontowanych było 1,3 mln instalacji słonecznych. Według szacunków agencji na dachach w Niemczech, w tym na obszarach wiejskich, może łącznie produkować energię w nawet w 11,7 mln instalacji. Jak wynika z analizy EUPD, niewykorzystany potencjał powierzchni dachowych wynosi 89 proc.

Wykres: EUPD Research

Eksperci zwracają uwagę również na rosnącą wydajność paneli fotowoltaicznych przez co potencjał dachów do instalacji fotowoltaiki należy oceniać nie tylko pod względem ilościowym, ale również jakościowym.

Energiewende i fotowoltaika

Niemcy odchodzą od epoki paliw kopalnych za sprawą popularnej strategii Energiewende. Nasi zachodni sąsiedzi, będący jedną z największych gospodarek UE, chcą rezygnować z węgla i energetyki jądrowej na rzecz OZE. Instytut Franuhofera wylicza, że aby pokryć zapotrzebowanie Niemiec na energię OZE niezbędne jest zainstalowanie 130–650 GW mocy w fotowoltaice, w zależności od przyjętego scenariusza. Jak się okazuje, aby osiągnąć cel 500 GW do 2050 r., rocznie musi przybywać około 15 GW mocy w fotowoltaice. Trzeba mieć na uwadze, że aktywa wytwórcze stopniowo się starzeją i z czasem trzeba będzie wymieniać panele fotowoltaiczne na nowsze i bardziej efektywne. Rodzi to duże wyzwanie dla branży.

Pośredni cel na 2030 r. zakłada udział OZE w zużyciu energii brutto na poziomie w 65 proc. Wymaga to rocznego przyrostu w fotowoltaice na poziomie co najmniej 5–10 GW, w zależności od rozwoju zapotrzebowania na energię elektryczną i rozwoju energetyki wiatrowej.

Według wstępnych prognoz fotowoltaika pokryła 9,3 proc. zużycia energii elektrycznej brutto w Niemczech w 2020 r. Wszystkie źródła OZE odpowiadały za 46 proc. generacji przy rocznej produkcji energii elektrycznej na poziomie 50 TWh.

Źródło: EUPD Research/Instytut Fraunhofer/PV Europe

Redakcja GLOBEnergia