“Zrównoważony rozwój w społecznej gospodarce rynkowej” to raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych w Niemczech przez Institut für Demoskopie Allensbach w lipcu 2021 roku. Sondaż, który został przeprowadzony na zlecenie Wspólnego Komitetu Niemieckiego Handlu i Przemysłu wykazał, że Niemcy wątpią, czy ochronę klimatu i wzrost gospodarczy można osiągnąć razem. Prawie wszyscy ankietowani opowiedzieli się za ochroną klimatu, ale tylko co druga osoba byłaby w stanie pokryć jej koszty.

Badanie przeprowadzone wśród około 1000 respondentów wykazało, że chociaż Niemcy są w dużej mierze zadowoleni ze społecznej gospodarki rynkowej tego kraju, prawie tyle samo respondentów (55%) stwierdziło, że ochrona klimatu nie powinna nic kosztować konsumentów.

Zalesienie jako najlepszy środek promowania ochrony klimatu

Większość Niemców uważa, że najlepszym sposobem na promowanie ochrony klimatu jest zalesianie gruntów naturalnych. W dalszej kolejności zostały wskazane badania naukowe, remonty domów, rozwój energii odnawialnej, ścieżki rowerowe i stopniowe wycofywanie węgla. Na szarym końcu środków, które powinny zostać wdrożone, Niemcy wskazali wyższe ceny podróży lotniczych i jazdy samochodem oraz zakaz ogrzewania olejowego.

Jak powiedział kierownik projektu – Allensbach Steffen de Sombre, ludność opowiada się za ochroną klimatu, ale tylko w ograniczonym stopniu, jeśli prowadzi to do dodatkowych kosztów.

Za co Niemcy byliby gotowi zapłacić więcej?

Jedna trzecia ankietowanych stwierdziła, że zapłaciłaby więcej za produkty przyjazne dla klimatu, zwłaszcza jeśli chodzi o żywienie. Raport pokazuje wątpliwości, jakie ludzie mają co do fundamentalnej zgodności społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech z ochroną klimatu. 43 procent ankietowanych uważa, wspólna ochrona klimatu i wzrost gospodarczy są możliwe, a 27 procent, że nie.

Jak powiedział Siegfried Russwurm, prezes Federalnego Stowarzyszenia Przemysłu Niemieckiego, jeśli wsparcie społeczne jest zbyt słabe, wzrasta ryzyko, że utrzymanie ścieżki transformacji systemu energetycznego nie będzie możliwe. Russwurm podkreślił znaczenie uczciwości w komunikowaniu opinii publicznej, że transformacja energetyczna nie powiedzie się bez ograniczeń. Co ciekawe, inne niedawne badania wykazały większe poparcie społeczne dla działań na rzecz klimatu.

Źródła: cleanenergywire.org, bdi.eu

Redakcja GLOBEnergia