Spółka energetyczna E.ON wraz z Uniwersytetem RWTH w Aachen, producentem baterii Exide oraz producentem falownika SMA, rozpoczęli realizację projektu pierwszego na świecie, 5 MW systemu akumulatorów.

Prace zostały już oficjalnie rozpoczęte i mają zostać zakończone w kolejnym roku. Projekt ma na celu zbadania możliwości łączenia wielu technologii budowy akumulatorów, w jednej konstrukcji, co za tym idzie, powstanie zdecydowanie bardziej elastyczny i stabilny system magazynowania energii. 
 
System baterii M5BAT będzie łączył akumulatory litowo-jonowe oraz ołowiowo-kwasowe, aby sprostać zarówno krótko- i długoterminowemu popytowi baterii oraz bardzo wysokiej temperaturze. Prace zostaną zakończone w 2016 roku, a obiekt zostanie umieszczony na dwóch piętrach budynku dawnego biura Uniwersytetu w Aachen, zajmując tym samym 500 m2 powierzchni. Następnie naukowcy skupią się na dobrej integracji systemu z siecią OZE, oceną zdolności do zwiększenia stabilności sieci oraz możliwością wykorzystania wahań cen na rynku energii elektrycznej. 
 
Projekt M5BAT jest wspierany finansowo przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energetyki, na kwotę 6,7 mln Euro, przez wzgląd na rządową inicjatywę finansowania akumulatora energii. 
 
System modułowy M5BAT wesprze przejście do systemu energetyki niskoemisyjnej. Takie duże systemy akumulatorów są szczególnie interesujące ze względu na ich elastyczne możliwości wykorzystania, oczekiwania na wyniki badań nad M5BAT są bardzo istotne dla całej branży energetycznej, szczególnie przez wzgląd na redukcję emisji CO2. 
 
Podobne projekty prowadzone są także w Wielkiej Brytanii i mają na celu zbadanie korzyści wynikających z magazynowania energii w lokalnych sieciach energetycznych. Projekt wielkiej 6 MW baterii, który wszedł w życie w 2014 roku, ma ukazać rolę akumulatorów w sieci energetycznej, przeciwko rozwiązaniom OZE.
 
Źródło: www.businessgreen.com