Łącznie na wspomniany cel ma zostać przeznaczonych ok. 5 mld euro w 2021 roku. Jak przekonuje szef resortu gospodarki i energii Peter Altmaier, Niemcy wyznaczyły sobie ambitne cele polityki klimatycznej. Do 2030 roku nasi zachodni sąsiedzi mają zredukować poziom emisji CO2 o 65 proc., a do 2045 roku chcą osiągnąć neutralność klimatyczną. – Aby osiągnąć zakładane cele potrzebujemy znacznie więcej wysiłków w sektorze budownictwa. Jesteśmy na dobrej drodze. W tym roku na poprawę efektywności budynków przeznaczymy 5,5 mld euro – powiedział.

Dofinansowania do modernizacji budynków w Niemczech

Jak zaznaczył Torsten Safarik, szef BAFA, w 2021 roku ministerstwo gospodarki i energii wypłaciło już ok. 610  mln euro. – To więcej niż w całym 2020 roku. W tym roku wpłynęło do nas ponad 150 tys. wniosków o dofinansowanie inwestycji w termomodernizację i poprawę efektywności budynków. To tylko potwierdza to, że działania na rzecz ochrony klimatu odniosą sukces dzięki ukierunkowanym zachętom finansowym dla obywateli – stwierdził.

Proces dotacyjny składa się z dwóch etapów. Najpierw następuje ocena formalna wniosków. Po niej decyzja o przyznaniu dotacji. Środki z federalnego programu termomodernizacji budynków (BEG) są wypłacane przez BAFA po zakończeniu projektu i przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji.

Od początku tego roku w Niemczech zaczęły obowiązywać nowe zasady dofinansowania w ramach programu BEG, który łączy ze sobą kilka dostępnych form wsparcia. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego na termomodernizację mogą wybierać pomiędzy dotacją a kredytem z dotacją. Druga możliwość jest dostępna od 1 lipca 2021 roku.

Polska także potrzebuje na termomodernizację miliardów, ale złotych

Największym wyzwaniem w Polsce są budynki najstarsze i budynki zabytkowe, dlatego w długoterminowej strategii renowacji resort rozwoju, pracy i technologii określił tempo termomodernizacji budynków, zarówno płytkiej jak i głębokiej, przy znaczącym zaangażowaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Według Anny Korneckiej, wiceminister pracy rozwoju i technologii w ramach KPO na termomodernizację budynków przeznaczono około 3 mld euro.

Zdaniem wiceminister rozwoju, pracy i technologii to ogromne wyzwanie, także pod względem finansowym. – Nie jesteśmy w stanie zaprojektować wielkości środków, ale to są miliardy złotych, jeśli nie setki miliardów zł do 2050 roku, które będą potrzebne na termomodernizację budynków w Polsce. To sygnał, że jest to rynek i branża, które będą się rozwijały – mówiła Kornecka.

Źródło: Solar Server/PAP/WNP.pl

Redakcja GLOBEnergia