Rekordowy 2019 r w Niemczech

W 2019 r. łączna moc nowych instalacji fotowoltaicznych w Niemczech wyniosła 3,94 GW. W związku z tym skumulowana moc pod koniec roku wzrosła u naszych zachodnich sąsiadów do 49,78 GW. Tendencja wzrostowa utrzymywała się przez trzy pierwsze miesiące bieżącego roku, a według wcześniej wspomnianego badania EuPD Research w najbliższych miesiącach tempo rozwoju mikroinstalacji do 10 kW utrzyma się.

Spodziewana jest jednak stagnacja w sektorze większych systemów komercyjnych oraz projektów przemysłowych, które w ubiegłym roku stanowiły odpowiednio 1,1 GW i 1,7 GW nowo wdrożonej mocy.

Ograniczenie wsparcia

Niemiecki sektor energetyki fotowoltaicznej dzieli jedynie 2,2 GW łącznej mocy zainstalowanej od poziomu 52 GW. Ustawodawstwo na niemieckim rynku energii odnawialnej przewiduje ograniczenie wsparcia instalacji fotowoltaicznych do poziomu łącznej osiągniętej mocy 52 GW.

Wynikiem zbliżania się do limitu jest niechęć części inwestorów do budowy dużych instalacji z obawy, że nie zdążą ich dołączyć do sieci zanim niemiecka fotowoltaika osiągnie mocy 52 GW.

Według badań to właśnie to ograniczenie, a nie pandemia ma być głównym powodem spowolnienia w rozwoju fotowoltaiki u naszych zachodnich sąsiadów. Na przestrzeni najbliższych miesięcy zapotrzebowanie na instalacje komercyjne zmaleje o 31%. W przypadku instalacji przemysłowych będzie to aż 53%.

“Kolejny krok w kierunku końca niemieckiej transformacji”

Konieczność zniesienia obowiązującego limitu jest poddawana pod dyskusję już od kilku miesięcy. Cała branża jest zgodna co do korzyści, które mogłyby się z tym wiązać. Mimo to politycy rządu federalnego ociągają się z podjęciem decyzji.

Całą tą sytuację skomentował Detlef Neuhaus, dyrektor zarządzający niemieckiego producenta Solarwatt.  Argumentuje on, że ograniczenie mocy dławi całą branżę fotowoltaiczną, która jego zdaniem jest motorem napędowym całego niemieckiego przemysłu energetycznego. Dodał też, że zapewnia ona pracę dla ponad 100 tys. osób.

Ponadto, zdaniem Peter’a Thiele, prezesa Sharp Energy Solutions Europe i członka zarządu Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Słonecznego usunięcie ograniczenia przyniosłoby korzyści nie tylko dla samej branży PV, ale także dla średnich firm oraz ogółu społeczeństwa.

Markus Hoehner, CEO EuPD Research, stwierdził, że zastój w zniesieniu limitu 52 GW dla fotowoltaiki to: “kolejny krok w kierunku końca niemieckiej transformacji energetycznej”. Dodał również, że zarówno panująca obecnie pandemia COVID-19 jak i ochrona klimatu powinny być traktowane jako globalne wyzwania.

 

Opracowano na podstawie pv-magazine.com

Redakcja GLOBEnergia