W ramach projektu Agri-PV Obstba testowane są różne technologie modułów fotowoltaicznych oraz konwencjonalne systemy ochrony roślin. Nadrzędnym celem projektu, który został sfinansowany przez lokalne władze, jest zwiększenie odporności roślin w sadownictwie na zmiany klimatu oraz zapewnienie bezpiecznej i zrównoważonej produkcji jabłek przy jednoczesnej produkcji energii elektrycznej. Tą możliwość zapewnia fotowoltaika.

W ramach tego projektu, który ma trwać pięć lat, osiem różnych odmian jabłek znajdzie się pod konstrukcją, na której są zainstalowane panele fotowoltaiczne. W pierwszym etapie eksperci porównają produkcję jabłek w ramach czterech różnych systemów ochrony upraw: foliowego pokrycia dachowego (blokuje deszcz), siatek przeciwgradowych (nie blokują deszczu), sytemu agrofotowoltaicznego ze  stałymi, przepuszczającymi światło modułami PV (blokują deszcz) oraz śledzącymi modułami PV zainstalowanymi na  ruchomych systemach wsporczych (blokują deszcz w razie potrzeby). Używane są dwa różne typy modułów z ogniwami  ułożonymi w rzędy lub w układzie blokowym. Celem jest określenie, w jakim stopniu systemy agrofotwoltaiczne chronią rośliny i owoce przed szkodliwymi dla nich anomaliami pogodowymi takimi jak grad, silne opady deszczu, oparzenia słoneczne, mróz czy ekstremalne temperatury.

Naukowcy zbadają również, jak różne podejścia do zarządzania światłem poprzez różne konfiguracje modułów fotowoltaicznych wpływają na wzrost roślin i plony. Zbadane zostaną również inne aspekty systemu związane z estetyką krajobrazu, opłacalnością ekonomiczną, kompatybilnością społeczną i parametrami uprawy roślin.

Korzyści ekonomiczne dla rolników

Projekt agrofotowoltaiczny w Gelsdorfie ma również na celu zbadanie korzyści ekonomicznych dla rolników. Symbioza PV z sadownictwem daje niższe i bardziej przewidywalne koszty energii w dłuższej perspektywie, mniejsze koszty inwestycji w ochronę upraw, jak również niższe koszty materiałów eksploatacyjnych i utylizacji odpadów. Jest to szczególnie ważne w dobie rosnących cen energii w Unii Europejskiej.

Energia generowana przez system fotowoltaicznych może być wykorzystania do zasilania elektrycznego ciągnika czy do napędzenia systemu nawadniania. System PV na dachu jest już wykorzystywany do zasilania chłodni.

Przyszłość rolnictwa i sadownictwa to agrofotowoltaika

Agrofotowoltaika jest to jeden z tematów poruszanych na łamach portalu GLOBEnergia.pl. Rozwiązania OZE mogą wspomóc polskich rolników i sadowników w prowadzeniu działalności w sposób zrównoważony, ale i oszczędny. Niskie ceny energii są kluczowe dla konkurencyjności polskich firm. Za granicą np. w Niemczech czy Holandii, rozwiązania agrofotowoltaiczne są już powszechnie testowane i wdrażane. Przykładowo informowaliśmy, że niemiecki deweloper postanowił połączyć rozwiązania z obszaru fotowoltaiki z sadownictwem. W 2020 roku wybudował instalację o mocy 1,2 MW, składającą się z 4,5 tys. paneli fotowoltaicznych, na polu uprawnym z posadzonymi sadzonkami czerwonej porzeczki. Fotowoltaika produkuje nie tylko energię elektryczną, ale chroni też sadzonki roślin przed intensywnym słońcem i wysoką temperaturą. Instalacja jest zlokalizowana na terenach uprawnych sadownika Rini Kustersa w Wadenoijen w Holandii.

Eksperci postrzegają symbiozę rolnictwa i instalacji OZE jako przyszłość bezpieczeństwa żywnościowego w dobie postępujących zmian klimatycznych. Ekstremalne warunki pogodowe niszczą uprawy roślin oraz utrudniają hodowlę zwierząt. Panele fotowoltaiczne mogą być formą schronienia dla roślin i zwierząt przed np. nadmiernym słońcem.

Redakcja: Patrycja Rapacka | Źródło: Baywa, Instytut Franuhofera, własne

Redakcja GLOBEnergia