Specyfikacja testowych urządzeń

Niemiecka firma Lechwerke (LEW) w ramach dwóch urządzeń chce przetestować funkcjonowanie pionowych instalacji fotowoltaicznych. Jeśli testy przebiegną pomyślnie, to w planie jest uruchomienie urządzenia pilotażowego na terenie Unterallgäu.

Na początku inżynierowie chcą przetestować funkcjonowanie i efektywność pionowych systemów fotowoltaicznych, które są już zainstalowane na pastwisku. Pierwsze testowe urządzenie o mocy 3 kW znajduje się w Biessenhofen, drugie o mocy 6 kW w Gersthofen. Moduły są zainstalowane na konstrukcji umożliwiającej ich pionowe położenie – wysokości obiektu sięga 3 m. W instalacji zastosowano moduły bifacjalne, jednak nie wskazano ich producenta. Sama instalacja znajduje się na pasie ziemi nie przeznaczonej do uprawy, o szerokości około 1 m. W przekonaniu inwestorów ten obszar można wykorzystać w przyszłości do uprawy roślin.

Firma chce zdobyć szerszą wiedzą na temat produkcji energii w pionowych instalacjach fotowoltaicznych. Wyniki chce porównać ze zdolnością generacyjną konwencjonalnych rozwiązań, także w przypadku produkcji w ciągu dnia oraz w skali roku – wertykalne instalacje są zainstalowane tuż obok tradycyjnych farm fotowoltaicznych. Kierownik projektu Sigrid del Rio zauważa, że istnieją już wdrożone projekty pionowych systemów agrofotowoltaicznych, ale jak dotąd nie ma wystarczającej wiedzy na temat produkcji energii w porównaniu z  systemami fotowoltaicznymi skierowanymi na południe.

Inżynierowie LEW oczekują, że pionowa instalacja przyniesie korzyści w postaci efektywnej generacji w odniesieniu do krzywej generacji. Zwykłe systemy fotowoltaiczne dostarczają energię elektryczną głównie w porze popołudniowej, kiedy słońce znajduje się w położeniu najwyższym względem ziemi. Moduły bifacjalne dają możliwości produkcji energii po obu stronach, dlatego przy orientacji wschód-zachód powinny osiągnąć lepszą efektywność – także rano i wieczorem. Klasyczne, montowane na ziemi systemy fotowoltaiczne skierowane na południe wytwarzają niewiele energii, co powoduje że nie wykorzystuje się w pełni potencjału fotowoltaiki.

W przypadku uruchomienia projektu pilotażowego w Unterallgäu, partnerzy projektu chcą przeanalizować wpływu użytkowania pionowych instalacji fotowoltaicznych na maszyny rolnicze, mikroklimat i plony rolne.

Brak ram prawnych dla agrofotowoltaiki

Agrofotowoltaika jest testowanym rozwiązaniem najczęściej w krajach zachodnich Europy, w szczególności w Niemczech. Urządzenia fotowoltaiczne są instalowane nie tylko na polach uprawnych czy pastwiskach, ale także w sadach. Eksperci wskazują, że warunki możliwego szerokiego stosowania agrofotowoltaiki nie zostały jeszcze sprecyzowane. Niemiecka ustawa o odnawialnych źródłach energii przewiduje wsparcie (w postaci konkursu) dla innowacji OZE w 2022 r., którego szczegóły mogą być znane jesienią 2021 r. Wiadomo, że pod uwagę byłyby brane tylko systemy fotowoltaiczne instalowane na gruntach rolnych, wykluczając łąki lub uprawy unikatowej roślinności.

Źródło: Solarserver

 

Redakcja GLOBEnergia